Ytringsfrihet og hacking

En gruppe motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD), som både Høyre og Ap støtter opp om, har bestemt seg for å drive hacking for å bekjempe dette direktivet. Vi siterer fra Dagbladet:

”Gruppa Anonymous går til frontalangrep på den norske regjeringen som vil innføre det omstridte datalagringsdirektivet, et EU-direktiv som går inn for tidsbestemt lagring av opplysninger om internett- og telefonitrafikk.”

For å markere dette har de hacket nettsidene til dagligvarekjeden Kiwi (?): ”Nå har de angrepet Kiwi. Hackergruppa Anonymous har overtatt dagligvarekjedens hjemmeside med klar beskjed til Jens Stoltenberg & co.”

Men det er ikke bare dagligvarekjeder som kan føle seg truet: ”Sensitiv informasjon som myndighetene lagrer vil lekke og bli redistribuert i de mørke hjørnene av internett. Den norske regjering vil bli et ettertraktet mål for hackere og tyver. Dette er en åpen advarsel: Regjeringen må forandre sitt syn på dette direktivet, eller de kan vente seg betydelige cyber-angrep, skriver hackerne.”

Ifølge hackerne handler dette om ytringsfrihet: ”Ytringsfrihet. Ifølge Wikipedia er Anonymous navnet på et internettsamfunn bestående av et ukjent antall aktivister og hackere fra hele verden. Aktivistenes formål er å kjempe for ytringsfrihet og mot det de anser som sensur og misbruk.

Anonymous uttalte på sin hjemmeside følgende i desember 2010 om sine mål og aksjonsformer:

«I en verden der stemmene våre ignoreres føler vi at vi ikke har noe annet valg enn å aksjonere direkte. Vårt budskap er enkelt: Ytringsfrihet. Anonymous arbeider på fredelig vis for ytringsfrihet over alt i alle former. Ytringsfrihet for internett, journalistikk, og borgere i verden. Uansett hva du tror eller sier, så jobber vi for deg.»

Anonymous har tidligere angrepet nettsidene til både Arbeiderpartiet og Høyre, i sin kamp mot datalagringsdirektivet.”

La oss si at DLF er sterke tilhengere av ytringsfrihet, og vi er like sterke motstandere av Datalagringsdirektivet. Men vi erkjenner også at respekt for eiendomsretten er en forutsetning ikke bare for frihet, men for et sivilisert samfunn. Et samfunn der eiendomsretten ikke er respektert vil henfalle til anarki og kaos. Hvis vi holder oss til den krenkelse av eiendomsretten som hacking innebærer så vil dette føre til (hvis vi ser bort fra at hackerne høyst sannsynlig vil bli tatt og fengslet) at sikkerheten på Internett blir styrket med enn nødvendig for vanlig bruk, noe som vil gjøre det mindre brukervennlig, mer tungvint å bruke og til at det blir dyrere å bruke.

Vi har stor forståelse for hackernes motstand mot DLD, men å drive hacking for å bekjempe det er en helt feilaktig reaksjonsform. Hacking er intet annet enn hærverk og tyveri, og bør som all annen reell kriminalitet slås hard ned på.

La oss kort kommentere noen konkrete argumenter som ifølge Dagblad-artikkelen benyttes av en av hackergruppene:

”I en verden der stemmene våre ignoreres”. Grunnen til at hackernes synspunkter ignoreres – eller at deres synspunkter ikke får gjennomslag - er at de er få, og at meningene deres er sterkt forskjellige fra de mest utbredte meningene. Det er langt flere som har et annet synspunkt enn det hackerne har, og da er det galt å forvente i et demokrati at hackernes synspunkter vil bli tatt til følge. Slik er det i et demokrati. Vi ser jo også at Høyre, som er sterke tilhengere av DLD, fosser frem på meningsmålingene.

La oss skyte inn at løsingen på dette problemet ikke er innbrudd og hærverk, slik hackere tror, løsningen er å gå inn for et system med full respekt for eiendomsretten. Da vil ingen kunne få eller lagre opplysninger om deg uten at du selv har gitt samtykke. Det er denne type samfunn DLF går inn for, og det er helt annerledes enn dagens demokratiske samfunn; i et demokrati er det flertallet som bestemmer alt, og den enkelte må bare underordne seg.

” Vårt budskap er enkelt: Ytringsfrihet”

Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, ytringsfrihet er retten til å si det man mener. Men ytringsfrihet innebærer ingen rett til et publikum. Ytringsfrihet innebærer ikke at man automatisk vil ha et publikum eller til at noen må skaffe en et publikum. Et publikum får man når mange synes det man har å si er interessant. Hackerne er åpenbart ikke i den situasjonen og da må de arbeide for dette, og det skal ikke skje ved å sabotere andres nettsider.

” Anonymous arbeider på fredelig vis for ytringsfrihet over alt i alle former. Ytringsfrihet for internett, journalistikk, og borgere i verden. Uansett hva du tror eller sier, så jobber vi for deg”

Hacking er ikke fredelig, hacking er et fysisk angrep på andres eiendom.

DLF er for eiendomsretten, DLF er imot hacking, DLF er imot DLD, DLF er for ytringsfrihet. Hackerne sier at de er mot DLD og for ytringsfrihet, men de tolker dette dit hen at de har en moralsk rett til å hacke andres hjemmesider. Men da er de kriminelle og intet annet, og de bør fengsles.

Man bør jobbe mot de partiene som er for DDF, dvs. Høyre og Ap, men man må gjøre dette med saklige argumenter, ikke med kriminell adferd, og dette innebærer at man må la deres hjemmesider være i fred.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/06/15/nyheter/innenriks/hackere/datalagring...

http://www.dagbladet.no/2011/04/06/kultur/teknologi/dld/anonymous/hackin...