Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

I dette nummeret vil man finne artikkelen ”Om å få gjennomslag”, som handler om hvorfor det er så vanskelig å få aksept for nye og radikale ideer. Dette er en utvidet versjon av den talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på årets landsmøte.

Deretter følger John Tamnys artikkel ”Lav amerikansk inflasjon er en følge av talltriksing”, hvor temaet er at offentlige statistikker i dag viser helt feilaktige tall for den inflasjonen som nå skjer. I ”Ikke mobb skatteparadisene” forklarer Petter Sandstad hvorfor de utskjelte skatteparadisene egentlig er svært positive for verdensøkonomien. Leserne vil også finne en artikkel om hva som egentlig er FrPs mål. Også denne artikkelen er skrevet av Petter Sandstad.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.

Et fullstendig liste over innholdet i tidligere numre av LIBERAL er å finne på www.stemDLF.no/liberal