Dagens meningsmåling

Ifølge dagens meningsmåling i Aftenposten er SV nå under sperregrensen, FrP ligger dårlig an og har mistet mange velgere til Høyre, og Arbeiderpartiet er en god del mindre enn Høyre.

Hva kan være bakgrunnen for dette? La oss ta SV først. SV er et parti som kun baserer seg på virkelighetsfjern ønsketenkning supplert med et ønske om å dirigere andre mennesker, og når et slikt parti kommer i an ansvarlig posisjon vil det nødvendigvis måtte sette verdensrekord i løftebrudd og kamelspising. Det må nødvendigvis inngå kompromisser, og vil derfor måtte miste velgere i begge ender: de som vil holde fast på den virkelighetsfjerne ønsketenkningen vil gå til Rødt, og de som innser verdien av kompromissene vil gå til Ap.

Litt om SVs problemer kan man finne i utmeldingsbrevet fra Bård Folkeson, publisert på document.no: http://www.document.no/2011/06/utmeldingterminering-av-medlemsskap-i-sv/

Hadde det vært valg i dag ville SV fått kun èn representant på Stortinget (og det ville antagelig ha blitt Kristin Halvorsen, noe som i så fall ha vært et verdig og fortjent sorti).

FrP ligger med brukket rygg, og er i dag langt mindre enn Høyre. Det er ikke lenge siden FrP var landets største parti. Hva har skjedd? FrP har de siste årene utviklet en utrolig evne til å opptre ekstremt klønete i nærmest enhver sak. Dette gjelder ikke bare sex-skandaler (Birkedal-saken er en av flere); foreløpig siste eksempel på dette er utspillet om å fjerne arbeidsmiljøloven (med spesiell vekt på dens hindringer for folk ønsker å jobbe mer enn loven tillater): FrP begrunnet reellt sett sitt utspill med at ”nå må folk jobbe mer - uten lønnskompensasjon; dette må til hvis vi skal kunne klare å redde velferdsstaten”. Det var dette inntrykk vi fikk ut fra innslaget om saken i Dagsrevyen, og det var representanter for FrP som uttalte seg slik at dette ble forståelsen.

Videre er striden – eller kanskje mer korrekt: ikke-striden - om hvem som skal være vikar for leder Siv Jensens under hennes sykefravær. Det var meget klokt av Carl I Hagen da han for noen år siden i god tid å varslet sin avgang, og overlot roret til etterfølgeren. Men da er det meget uklokt å komme tilbake slik han nå gjør. Dette skaper tvil om partibyggeren Hagen har tillit til den nåværende ledelsen, og dette vil på sikt svekke partiet.

Hagen burde ha holdt seg i bakgrunnen, og hvis han ble spurt burde han ha sagt at nåværende nestledere er mer enn kompetente til å tre inn i lederens fravær! Det Hagen gjør vil muligens øke oppslutningen på kort sikt, men dessverre er det dette perspektivet - kort sikt - som har preget hele Hagens politikergjerning. Ja, FrP er blitt stort, men det har etter omleggingen bort fra liberalismen ca 1990 ikke lenger noen misjon.

Det er også meget uklokt av Hagen å gå så sterkt ut med ønsket om å bli ordfører i Oslo. (FrP har hatt ordføreren i Oslo to ganger tidligere, men dette har kun skjedd etter at Høyre har hatt ordføreren og FrP har hatt varaordføreren og at ordføreren har måttet gå av pga korrupsjon eller skattesnusk.) Det er helt usannsynlig at Høyre vil gi bort ordførervervet når de har Fabian Stang som i nærmest perfekt grad har den personlighet som kreves for å være ordfører i Oslo. Det Hagen gjør er å satse på å få en jobb det er nærmest garantert at han ikke vil få. Dette vil gi et nederlag, og nederlag er for tapere.

Høyre er blitt stort, dette antagelig fordi folk tror det representer er et alternativ til dagene regime. Men det gjør det ikke; Høyre er om mulig enda verre. Vi tillater oss igjen å liste opp noe få punkter som viser hvor venstreorienterte og styringskåte og frihetsfiendtlig Høyre er:

- Høyre støtter røykeloven
- Høyre vil tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer
- Høyre støtter bioteknologiloven, som legger store begrensinger på viktig forskning
- Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift
- Høyre er tilhenger av barskogvern
- Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner
- Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften
- Høyre mener at prinsipielt sett bør skattenivået være på ca 50%
- Høyre støttet DLD

Høyre har nå nådd toppformen tre måneder før valget. Nå må det gå ned; det er lite sannsynlig at det får et valgresultat i nærheten av det som nå er tallet på meningsmålingene.

Det er alltid slik at ved begynnelsen av sommeren før valgkampen ligger Ap nokså svakt an på meningsmålingene. Men Ap er et profesjonelt og tungt parti, med et ressurssterkt og velsmurt valgmaskineri, og det er ingen grunn til å tro noe annet enn at Ap vil bli det største partiet ved valget etter at det gjennom sommeren og til høsten har drevet en ekstremt profesjonell valgkamp.

Ap har gått på en del stygge smeller i det siste (sykehusstrid, rovdyrpolitikk, klimapolitikk, uførepensjoner, osv.), men tross alt er Ap det mest profesjonelle av partiene på Stortinget. Ap kommer til å gjøre et rimelig godt valg.

Sagt på en annen måte: dagens meningsmåling er ikke så mye verd mht å spå resultatet ved valget 12. september.

.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2011/06/10/kultur/politikk/sv/16869411/