Vil vi ha det slik?

Det siste på den lange listen er e-coli-hysteriet. (Listen består av varslede nestenkatastrofer som myndighetene har brukt mye penger på å forhindre, men som ikke har slått til fordi katastrofepåstandene var helt uten saklig begrunnelse.) Det begynte med at noen få tyskere mistet livet etter en slags matforgiftning, og e-coli-bakterier fikk skylden.

Først ble det hevdet at disse kom fra spanske agurker, og alt handel med spanske agurker stoppet helt. Spanske agurkdyrkere var forbannet, naturlig nok. Så viste det seg etter undersøkelser i laboratorier at det ikke var disse spanske agurkene som spredte smitten, smittesprederen var bønnespirer fra en bestemt går i Syd-Tyskland! Salget av disse bønnespirene gikk til bunns. Så viste det seg at det heller ikke var disse bønnespirene som spredte smitten … Og vi leser i Aftenposten i dag : ”EU tilbyr bønder millioner etter E-coli-krise”.

Det er som nevnt en lang liste med slike tilfeller. Påstanden om global oppvarming er det klareste eksempelet, men vi never bare en ting til: forrige vinters hysteri om svineinfluensa. Helsemyndighetene gikk høyt ut og sa at alle måtte vaksinere seg siden denne influensaen var spesielt farlig. Folk lot seg lure og sto i kø i timevis og ble vaksinert.

Etterpå viste det seg at influensen ikke var spesielt farlig eller spesielt smittsom, og at ikke spesielt mange ble rammet. Og de som holdt hodet kaldt og ikke lot seg rive med av hysteriet og ikke vaksinerte seg - de var ikke mer syke enn de som hadde vaksinert seg. Resultatet var, som man kan lese i VG: ”Over halvparten av vaksinene som Norge kjøpte i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 har ligget ubrukte. Nå skal de destrueres. Det betyr at 2,9 millioner Pandemrix- vaksiner til en verdi på over 200 millioner kroner går rett opp i røyk.”

Så vi har et system hvor politikerne, for å gi inntrykk av å være handlekraftige, går ut med det som kort tid etter viser seg å være helt uholdbare påstander, samtidig som de setter i verk egentlig ubegrunnede tiltak, tiltak som det ville ha vært langt bedre å ikke sette i verk.

De enorme kostnadene for det hele kan politikerne så velte over på skattebetalerne, og, som i det aktuelle tilfellet, de tilfeldige bøndene som helt feilaktig fikk skylden for å ha spredt e-coli.

Hvordan bør det være? Hvis muligheten til å velte kostnadene over på andre ikke hadde eksistert, ville alle utspill vært langt mer nøkterne. Og mht å bli rammet av smitte: dersom man selv er forsiktig med hygiene – bla. vasker godt alt man skal spise som kan ha vært i kontakt med gjødsel, så vil sannsynligheten for å bli forgiftet være ekstremt liten. Man bør også være forsiktig med hvilke spisesteder ute man benytter; ikke alle har et like rent kjøkken, for å si det slik.

Men det kosthold som de fleste i Vesten i dag har er meget usunt, og det antall liv dette kostholdet forkorter er svært mye høyere enn en håndfull som en sjelden gang i blant mister livet av ulike typer matforgiftning (og matforgiftninger har som regel alltid opphav i animalske produkter).

Men tilbake til utgangspunktet; vil vi ha det slik? Vil vi ha hysteriske politikere og helsemyndigheter som kaster ut dårlig gjennomtenkte tiltak som er meget kostbare og som de selv kan velte kostnadene for over på andre? Nei, vi i DLF vil ikke ha det slik. Vi vil – i motsetning til alle andre partier – at ingen skal ha rett til å velte kostnader over på andre (uten at dette er hjemlet i frivillig inngåtte kontrakter i hvert enkelt tilfelle).
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/helse/article4141834.ece

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10094026