«- Kampen mot narkotika har feilet»

To store oppslag i hhv Aftenposten og Dagbladet bekrefter det som DLF har sagt i alle år: «Kampen mot narkotika har feilet og bør avsluttes; den skaper langt større problemer enn den løser».

Aftenposten skriver følgende: "Krigen mot narkotika kan ikke vinnes, men en kan redusere bruken ved å avkriminalisere narkotika. I tillegg styrke hjelpeapparatet. Det mener en internasjonal høynivågruppe der Thorvald Stoltenberg har vært medlem.

–Slutt med kriminalisering, marginalisering og stigmatisering av folk som bruker narkotika, men som ikke skader andre. Dette er den mest kontroversielle formuleringen i en rapport utarbeidet av The Global Commission on drugs, en meget topptung gruppe av så vel tidligere som nåværende toppolitikere, forretningsfolk og forfattere. Den overleveres FNs generalsekretær Ban Ki-moon her i New York fredag.

Målet er å endre FNs og nasjonenes holdning til narkotika.

Rapporten slår fast at den globale krigen mot narkotika har vært mislykket. I perioden 1998–2008 økte verdens konsum av kokain og opiater med henholdsvis 27 og 34,5 prosent.

–Den globale kamp mot narkotika har feilet, med forferdelige konsekvenser for individer og samfunn rundt. Hele 50 år etter vedtagelsen av FNs konvensjon mot narkotika og 40 år etter at USAs president Richard Nixon lanserte amerikanske myndigheters krig mot narkotika, er det et påtrengende behov for grunnlegende reformer i nasjonal og internasjonal narkotikapolitikk, heter det i kommisjonens rapport.

Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg er medlem av gruppen.

Narkosjef
For ett år siden ledet han en arbeidsgruppe som la frem forslag til endringer av norsk narkotikapolitikk. Thorvald Stoltenbergs yngste datter Ninni, som selv har vært narkoman, har også vært en viktig pådriver for å endringer i norsk narkotikapolitikk.

Stoltenberg-utvalget var ikke på langt nær så radikale i sine konklusjoner som denne internasjonale gruppen.

–Nå skal Regjeringen legge frem en stortingsmelding om narkotikapolitikken. Hvilke to rapporter bør de støtte seg mest til?

–Stoltenberg-utvalgets rapport, fordi den var bredt sammensatt. Mitt håp er at vi skal gå denne retningen som denne internasjonale rapporten peker ut, men det vil være galt at dette skal vi ta denne isteden. Denne internasjonale rapporten ligger langt foran utviklingen. Jeg ser på meg selv som en slags pressgruppe, sier Thorvald Stoltenberg.

–Men tror du at vi kommer dit at narkotikabruk avkriminaliseres?

–Jeg håper det, og du vet, alle mine håp pleier å gå i oppfyllelse, smiler han.
Narkotikaondet er forsøkt bekjempet med strenge fengselsstraffer og høye bøter for dem som solgte eller brukte narkotika. Håpet var at dette skulle virke avskrekkende på nye potensielle brukere.

Slik er ikke virkeligheten, ifølge denne rapporten. I land med en streng narkotikapolitikk finner man flere narkomane og narkotikarelaterte problemer enn i de landene som har lavere strafferammer. Denne internasjonale gruppen konkluderer også med at land som har gått langt i å avkriminalisere og/eller senke straffene ikke har opplevd en økning i antallet narkomane, noe mange i utgangspunktet hadde fryktet. Portugal ble fremhevet som et godt eksempel.

Kritiserer USA
Narkotikapolitikk er kontroversielt. Under gårsdagens fremleggelse ble USAs 40-årige krig mot narkotika kritisert. Ikke minst at USA sammen med en rekke fundamentalistiske land, i FN stanser endringer av verdensorganisasjonens narkotikapolitikk.

Det hvite hus var da også raskt ute med å avvise rapportens konklusjoner, særlig avkriminalisering. Som kommisjonens leder, Brasils tidligere president Fernando Henrique Cardoso, understreket ikke betydde legalisering.
USA er verdens største marked for narkotika.

–Det var ikke uventet, men uklokt, er Stoltenbergs kommentar til at kommisjonens leder, støttet av Colombia tidligere president, Cèsar Gaviria gikk til frontalangrep på USAs narkotikapolitikk. –Slikt får bare USA ned i skyttergravene. Vi må ha USA med, sier den tidligere norske utenriksministeren». (sitat slutt)

Vi siterer fra punktet om narkotika i vårt program: «Dagens lovforbud mot narkotika har på ingen måte forhindret at mange mennesker likevel bruker narkotika. Samtidig har forbudet ført til en økning i reell kriminalitet: de som ønsker å bruke narkotika må ofte begå reell kriminalitet for å finansiere sitt narkoforbruk; narkotikaforbudet medfører jo at prisene på narkotika er svært høye. Vårt primære syn er dog at voksne mennesker har rett til selv å bestemme hvilke rusmidler de vil bruke. DLF går derfor inn for en dekriminalisering av all narkotikavirksomhet.»

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/06/02/nyheter/narkotika/kriminalitet/innenr...

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4138496.ece

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION00620000000000000000