Kunst og politikk

En som antagelig har innsikt i kunst skriver i et innlegg Aftenposten i dag 1/6 at ”Det er en skandale at byrådet sier ja til Christian Ringnes’ planer om skulpturpark i Ekebergåsen”.

Hvorfor er dette en skandale? Jo, fordi Ringnes visstnok har dårlig smak: ”Man har sett mange eksempler på at smaken er det så som så med. At du er flink til å tjene penger betyr muligens ikke at du har peiling på kunst. ..Mye tyder på at Christian Ringnes’ smak er … dårlig. [Skulpturen som viser] Kate Moss med beina bak hodet hadde sikkert noe for seg på en fascinerende pervers måte, utført i rent gull. Billigvarianten som Ringnes har stilt ut for allmuen[i Folketeaterpassasjen] utmerker seg ved å være en skulptur fullstendig blottet for sjel, liv og uttrykk.”

Grunnen til at skribenten ikke vil ha en skulpturpark i Ekebergåsen, og ikke vil at Byrådet skal tillate dette, er altså at mannen med ideen til parken har dårlig smak, og at vi derfor kan vente oss at åsen blir fylt opp av dårlige skulpturer.

Men er det riktig at politikere – de folkevalgte - skal blande seg opp i kunstneriske uttrykk? Bør det være slik at en kunstutstilling skal måtte godkjennes av politiske myndigheter? (At den planlagte parken vil bli permanent rokker ikke ved dette poenget.) Vil ikke dette etter hvert føre til at kun kunstnere som lager verker som fremmer ideer og verdier flertallet liker vil få anledning til å uttrykke seg, og at kunsten da etter hvert blir ensrettet i samsvar med de etablerte politiske og etiske oppfatninger?

Vi har ingen mening om Christian Ringnes’ eventuelle dårlige smak, men vi mener at politikerne bør holde seg unna kunsten. Det er ille at alle som er involverte i å skape kunst og å gjøre den tilgjengelig må sørge for at det de gjør er i samsvar med dominerende politiske og etiske holdninger. Vi har stor sans for de som er utenfor alle etablerte miljøer og som går sine egen veier, og vi synes det er ille at man må ha et slags godkjent-stempel fra de politiske myndigheter før man kan stille ut kunstverker.

DLF vil ha et fullstendig skille mellom kunst og politikk. Vi vil at kunsten skal være helt uavhengig av føringer fra utenforstående, og dette inkluderer - eller burde inkludere - politiske miljøer.

Det som kan skape problemer i slike situasjoner er at eiendommen ikke er privat. Hvis eiendommen hadde vært privat ville det være opplagt at eieren kunne gjøre hva han ønsket. Men hvis eiendommen er eid av det offentlige - stat eller kommune - må politikere avgjøre bruken. Det beste ville da vært om eiendommen da ble overlatt til private; da ville spørsmålet om politikeres innblanding i kunsten ikke dukke opp.

.
.
.
.
.
http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Ringnes

http://no.wikipedia.org/wiki/Ekeberg_skulpturpark