Islam, rasisme, islamofobi

”Islam er ikke et samfunnsproblem” påstår Trine Skei Grande i en kronikk i Aftenposten 14/5. La oss se på fakta:

I en rekke land i Europa blir personer forfulgt fordi de sier ting som er kritiske overfor islam:

I Nederland står politikeren Gert Wilders for retten for å ha sagt at politisk islam er en farlig totalitær ideologi.

I Danmark er journalisten Lars Hedegaard bøtelagt for å ha kritisere hvordan kvinner behandles i islamske samfunn.

I Østerrike er menneskerettighetsaktivisten Elisabeth Sabaditsch-Wolff blitt bøtelagt for å ha sagt at religionsstifteren Muhammed var pedofil fordi han giftet seg men en seks år gammel pike og hadde sex med henne da hun var ni.

I Italia ble journalisten Orania Fallaci stilt for retten for å ha krenket islam i noen av sine bøker.

Den franske skuespilleren Brigitte Bardot ble dømt for å ha ”incited racial/religious hatred” (formulering fra Wikipedia) i et brev hvor hun kritiserte muslimske slaktemetoder.

I Nederland ble filmskaperen Theo van Gogh drept av an radikal muslim fordi han i en film hadde krenket islam.

I Norge ble forleggeren William Nygaard beskutt og alvorlig såret fordi han hadde publisert en bok som var krenkende overfor islam.

Politikeren Ayan Hirsi Ali ble drevet fra Nederland fordi hun var kritisk overfor islam (selv om den formelle begrunnelsen var annerledes).

Den svenske kunstneren Lars Vilks blir stadig utsatt for trusler fordi han har laget karikaturer av Muhammed.

Den danske tegneren Kurt Westergård er blitt overfalt fordi han laget tegninger som ble oppfattet som krenkende overfor islam av enkelte muslimer.

Avisen Jyllands-Posten er stadig usatt for trusler fordi den trykte tegninger som enkelte muslimer fant krenkende.

I Tyskland ble en oppsetning av Mozarts opera Idemeno tatt av plakaten; teateret ble utsatt for trusler fra enkelte muslimer fordi den inneholdt scener som enkelte muslimer mente var krenkende overfor islam.

I Norge ble en redaktør som publiserte karikaturer av Muhammed utsatt for trusler og han og hans familie måtte leve under politibeskyttelse i lang tid.

Videre har en rekke muslimske imamer oppfordret til at homofile skal henrettes, at kvinner som har sex uten å være gift skal henrettes, at frafall fra islam skal straffes med døden.

Det er ikke slik at alle muslimer reagerer på denne måten; det er noen muslimer som reagerer slik, det er noen muslimer som har disse meningene. Men bakgrunnen for de momenter vi nevner ovenfor er å finne i islam.

”Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke” påstår altså Venstres Trine Skei Grande i en kronikk i Aftenposten 14/5. (Islamofobi har hun beskrevet slik: ”Islamofobi er i ferd med å bli en stueren form for rasisme, og ikke la noen fortelle deg at dette er religionskritikk. Islamofobi handler ikke om kritikk av religiøse dogmer. Islamofobi handler om kunnskapsløshet, fordommer og skremselspropaganda, og om å fremstille muslimer som fremmede og farlige”).

Sannheten er at en rekke negative trekk i utviklingen i Europa de sist tiår, for eksempel slike ting som er nevnt over, har sitt utgangspunkt i islam. Det er derfor all grunn til å arbeide for at islams innflydelse skal bli mindre. Frihet og islam (som politisk ideologi) er ikke forenlige. Men frihet innbærer religionsfrihet, og dette innebærer en selvfølgelig rett til å være muslim og til å praktisere islam på alle fredelige måter (noe de fleste muslimer allerede gjør).

Vi vil ikke finne oss i at dette – en helt legitim og velbegrunnet kritikk av islam som politisk ideologi - av folk som Grande forsøkes dyttet over i primitive kategorier som ”rasisme” eller som noe fullstendig irrasjonelt, ja nærmest sykelig, slik merkelappen ”islamofobi” antyder.

Rasisme er å hevde at individers moralsk karakter og egenskaper bestemmes av den rase de tilhører (at mennesker ikke på noen meningsfull måte kan kategoriseres i ulike ”raser” er et poeng vi skal la ligge) er et helt vanvittig syn, og å antyde at kritikk av islam er en form for rasisme for derved å ikke ta argumentene på alvor, er å blinde seg selv overfor noe som er i ferd med å bli et stadig større samfunnsproblem.
.
.
.

.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4121089.ece

http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm