Nærmere løsningen

Høyre gjør det bra på meningsmålingene for tiden, og dette skyldes i hovedsak en ting (bortsett fra FrPs unike evne til å forkludre enhver sak de er involvert i enten det er interne sex-skandaler eller utspill om arbeidsmiljøloven), og det er at folk i stadig større grad blir lei av den sittende regjeringen og alle de problemer som dens politikk fører til (sykehusskandaler, togkaos, etc.).

Stadig flere vil ha forandring, og de tror at Høyre vil gi dette. Det som trengs er større individuell frihet og større individuelt ansvar, men vil Høyre kunne gi dette? Hvis vi skal basere et svar på Høyres politikk og standpunkter de har inntatt de siste årene er svaret et klart Nei. Høyre står i hovedsak for akkurat den samme politikken som dagens regjering står for.

La oss gi noe få eksempler på at Høyre ikke er noe mindre styringsivrige og frihetsfiendtlige enn Ap:

Høyre støttet røykeloven

Høyre var med på å tvinge igjennom kvinnelig representasjon i private aksjeselskaper

Høyre støttet bioteknologiloven som legger store begrensninger på viktig forskning

Høyre er mot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift

Høyre er tilhenger av barskogvern

Høyre øket momsen til 25 %

Høyre gjeninnførte dobbeltbeskatning av aksjeutbytte

Høyres Torbjørn Røe Isaksen har nylig sagt at Høyre ”ikke er enige i at alle arbeidslivsspørsmål skal avgjøres mellom den enkelte arbeidstager og arbeidsgiver”

Høyres Michel Tetzscher har gått imot at utenlandske arbeidstagere skal kunne konkurrere på pris (noe norske fagforeninger som vil beskytte sine medlemmer mot konkurranse kaller "sosial dumping")

Høyres intellektuelle alibi, Kristin Clemet, har innrømmet vårt poeng ved å si at ”det er liten eller ingen forskjell på partiene når det gjelder synet på størrelsen på (velferds)staten.”

Så velgerne vil ha forandring, de tror de får det fra Høyre, Høyre fosser derfor frem på meningsmålingene – men Høyre står for den samme gamle mislykkede politikk som Ap.

Hva er da løsningen? De som trengs for å kunne beholde det velstående og fredelige og harmoniske samfunn som Norge fortsatt i stor grad er, og som kan videreutvikle samfunnet i riktig retning, er øket individuell frihet og øket individuelt ansvar. På sikt er det bare DLF som står for og derfor kan gjennomføre dette.

I første omgang ville det være svært nyttig om DLF kom på vippen, dvs. hvis vi får en situasjon hvor Høyre sammen med FrP og DLF har flertall på Stortinget og i kommunestyrer. Hvis DLF kunne komme i denne situasjonen vile vi kunne presse Høyre og FrP til å gi skattelettelser og til å deregulere og til å foreta reelle privatiseringer.

Dette vil bli en forandring til det bedre, og dette er det eneste som kan gi en slik forandring.

I kommende valg stiller DLF i Oslo, og alle som har stemmerett i Oslo har derfor muligheten til å være med på å gi Oslo kommune en skikkelig kursendring. Men det kan kun skje dersom DLF kommer på vippen! DLF på vippen er det enste som kan bringe oss nærmere løsningen: et fredelig og harmonisk og velstående samfunn.
.
.
.
.
.
.
.

Clemets konstatering er her:
http://www.minervanett.no/2011/05/08/stopp-ikke-sa-fort/#comments