”Fjern alt sammen!"

Mange ønsker å leie ut en del av sin bolig som hybel, noe som er svært nyttig i en tid hvor det er mange studenter. Men å leie ut en slik bolig er ikke enkelt. Vi siterer fra en som kjenner til dette og som skriver om det i Aften i går 5/5. Han hevder at det finnes svært omfattende krav fra myndighetens side, krav som må være oppfylt for å utleie skal være lovlig.

Vi siterer: ”Kravene er så omfattende at SINTEF for to år siden så seg nødt til å gi ut en egen bok: ”Ekstra bolig i huset”. Siden da er kravene blitt enda strengere. Rom for varig opphold må være minst 15m2. Takhøyden må være minimun 2,20 meter. Toalettet må være tilgjenglig for bevegelseshemmede. Sportsboden må være minst 5m2. Badet skal ha membran. Leiligheten skal ha utsyn. Og man må ikke glemme at gjennomsnitts dagslysfaktor må være minst 2,5 prosent.

For å få godkjennelse må man dokumentere bruk av utearealer, dagslysprosent, energieffektivitet, og mye mer. Det kan være like grei å opprette ditt eget aksjeselspap, er rådet fra SINTEF.

Orkuer du ikke alt dette, kan hybelutleieeventyret bli en dyr affære. Nylig fikk et selskap på Høvik en bot på 100 000 kr for å ha leid ut boliger før søknaden var endelig innvilget.” (sitat slutt).

Klokelig spør skribenten at siden det nå snart er valgkamp må det være mulig å spørre om hvilke av disse utallige reglene som kan fjernes.

Og vi i DLF svarer allerede nå: ”Fjern alt sammen!”

Det bør ikke være noen slike offentlige regler for utleie i det hele tatt! Om noe skal bl leid ut må både utleier og leietager være enige om pris og standard, og da inngår de kun en avtale dersom begge er fornøyd.

DLF vil altså fjerne alle slike regler. Å ha kun noen få regler er heller ikke bra, det er å gi Fanden lillefingeren, og da ender det opp med at det blir flere og flere og flere regler for de merkverdigste ting, slik skribenten i Aften forteller at dagens tilstand er.

Artikkelforfatteren tror kanskje at slike reguleringer vil bli et tema i valgkampen. Det vil det neppe bli. Alle de andre partiene er tilhengere av slike reguleringer; det er kun DLF som mener at alt slikt bør fjernes. Og da vil alle de store aktørene tie dette i hjel. Og kommer det opp vil de store partiene si at de skal se på dette, og så vil det ikke skje noen ting på området, og hvis det skjer noe vil det bli enda verre.

Resultatet vil bli at det kommer færre hybler på markedet, og at de som kommer blir dyre. Men at dette er resultat av alle disse reguleringene av den type som omtalt i artikkelen i Aften, er det få som forstår, de fleste vil legge skylden på grådige huseiere.

Det viktigste er dog dette: dersom eiendomsretten hadde stått sterkt ville vi ikke hatt denne type innblanding i det hele tatt, og da ville som sagt det blitt langt flere og langt billigere hybler på markedet, noe som ville vært en fordel både for utleiere og leietagere.

Så vi gjentar hva vi i DLF mener om slike reguleringer: ”Fjern alt sammen!"