Trump

Forretningsmannen Donald Trump har kastet seg inn i den amerikanske presidentvalgkampen i et forsøk på å bli nominert for republikanerne. Vi antar at dette kun er et PR-stunt, men vi vil kommentere dette som om det ikke er det. La oss først gi konkusjonen: dersom han blir nominert og valgt så vil han sannsynligvis bli en helt elendig president, muligens enda verre enn Obama.

Det er flere grunner til det. Politisk sett så er han ikke en frimarkedstilhenger. Han har som forretningsmann gått inn for ekspropriasjon, og dette er en grov krenkelse av eiendomsretten. (Han gikk til de lokale myndigheter for å få ekspropriert noen bolighus slik at eiendommene kunne gjøres om til parkeringsplasser for et casino han holdt på å bygge.) Videre er han mot frihandel, han vil beskytte amerikanske bedrifter mot konkurranse fra bedrifter i andre land, og han har til og med snakket om at det er galt å ”eksportere våre [dvs] amerikanske arbeidsplasser til India”. Det han her er imot er outsourcing, men outsourcing er nyttig for begge sider: de i utlandet får bedre jobber enn de hadde, i ”eksportlandet” kan arbeidstagerne få enda mer produktive jobber.

Videre; Trump er nok en god forretningsmann (hans formue tyder på det), men har er ingen politiker, han kjenner ikke det politiske spillet. Han tror at dersom presidenten effektivt kan fatte beslutninger så vil landets økonom og offentlige tilbud komme i orden. Slik er det ikke. Trump vil bli spiste levende av ringrevene på Capitol Hill; der finnes utspekulertere og sleipe politikere som kjenner spillet ut og inn og for dem vil Trump være et meget lett offer. Trump som president vil bli handlingslammet, og alt som er ille vil bli enda verre. Politikk er et fag som må læres fra grunnen, og det vil være helt feil å sette en ikke-politikere inn på toppen i håp om at han skal kunne rydde opp. Slike vil bare gjøre problemene enda større.

Man vi vil gå litt dypere inn i et par ting. Mange støtter folk som Trump, dvs. de vil at han skal bli president. Tidligere har vi også hatt slike kampanjer om å få effektive beslutningsfattere inn i politikken. Forretningsmannen Ross Perot kom så langt at han stilte til valget, men forsøket på å få general Colin Powell til å stille lykkedes ikke, antagelig var Powell for smart til å gå med på noe slikt.

De som støtter slike folk innser ikke at det er systemet – velferdsstaten – det er noe galt med, de tror at alt kan rettes opp bare ved å sette noen dyktige folk på toppen. Og Trump, Powell og Perot er dyktige på sine respektive områder, men fra dette å slutte at de kan fungere som gode politikere er en alvorlig feilslutning.

Det som trengs for å få slutt på problemene er ikke en god ledelse i velferdsstaten, det som trengs er en overgang til full individuell frihet, dvs. det som trengs er en overgang til laissez-faire-kapitalisme.

La oss til slutt si noe om en skal vi ikke har sagt noe om tidligere, en sak som har versert et par år, en sak som store media med rette har ignorert, men som Donald Trump nå har klart å få stor oppmerksomhet om. Det handler om president Obamas fødselsattest. (La oss skyte inn her at det som har stått om dette i norske aviser i beste fall har vært ufullstendig.)

La oss for ikke å bli misforstått si at vi mener at Obama er en legitim president, dette fordi han ble valgt til president med et overveldende flertall. Det er ingen grunn til å trekke hans reelle legitimitet i tvil.

Men amerikansk lov sier at for å bli president må man være født i USA, og det er enkelte som hevder at Obama ble født i Kenya. F.eks. sier Obamas afrikanske bestemor dette. Obamas hustru Michelle uttalte en gang mens Obama var senator at de hadde besøket ”Kenya, Obamas hjemland”. Videre finnes det avisartikler fra Obamas senatstid som beskriver ham som ”kenyan-born”.

Det dokument som vil fjerne all tvil, fødselsattesten, har Obama ikke offentliggjort. Han har offentliggjort noe som heter ”Certification of Live Birth”, men dette dokumentet er i denne sammenhengen verdiløst, det dokument som bekrefter hvor han er født heter ”Certificate of Live Birth”. Dette er et dokument som utstedes på det sykehus barn blir født, og det er underskrevet av representanter for sykehuset , bla. fødselslegen eller tilsvarende. Obama har ikke offentliggjort dette dokumentet, men sykehuset hvor han ble født sier at de har det i sine arkiver og at det er OK.

Men som sagt, vi anser at Obama er legitim president i og med at han ble valgt. Hvis det var tvil om han var kvalifisert til å bli valgt så var dette noe som måtte tas opp og avgjøres før han ble nominert. Nå er dette en sak som det er for sent å kjøre.

Videre, Obama har for vane å ikke offentliggjøre slike papirer. Her er en liste fra en amerikansk avis som viser dokumenter Obama ikke har offentliggjort (det er vanlig at politikere offentliggjør alt slikt):

“Obama’s birth certificate is only the tip of the iceberg . He has refused to release a staggering list of documents about his background, including: his kindergar ten records, his Punahou School records, his Occidental College records, his Columbia University records, h is Columbia thesis, his Harvard Law School records, his Harvard Law Review articles, his scholarly articles from the University of Chicago, his passport, his medical records, his client list from his time in private practice, his files from his years as an Illinois state senator, his Illinois Sta te Bar Association records, his baptism records , and his adoption records.”

Som sagt, dette var før Trump trådte inn i manesjen forbeholdt mer eller mindre skrullete konspirasjonsteoretikere, men nå har Trump klart å dra dette frem. Dette er muligens et tegn på hva Trump vil holde på med som prominent politiker og muligens som president, og da er det liten grunn til å se optimistisk på fremtiden for USA.

Som sagt, Trump er en helt uspiselig kandidat, og hvis amerikanerne velger ham så gjør de muligens en enda større feil enn da de valgte Obama.

.
.
..
.
.
.
Oppdatering: Obama har nettopp offentliggjort sin fødselsattest, og den viser at han er født på Hawaii. http://www.dagbladet.no/2011/04/27/nyheter/utenriks/usa/barack_obama/163...