Løsningen finnes!

Vi gjengir først et par sitater om helgens gateslag i Porsgrunn, og om det som har gått foran.

Dagbladet: ” Porsgrunn-ordfører Øystein Beyer varsler at han vil samarbeide med politi og andre Grenland-ordførere for å ta et oppgjør med gjengproblemer i regionen, etter skyteepisoden går.

Seks personer måtte få behandling for skader, flere av dem skutt med gummikuler, kraftig banket opp og påført stikkskader.

- Disse slåsskampene er et gjentakende problem. Vi kjenner til disse gjengene fra før, de er knyttet til etnisitet og familie og har blant annet bakgrunn i tidligere ungdomsgjenger, sier Beyer til Dagbladet.

Han er opprørt over en rekke sammenstøt mellom unge menn i Grenland-regionen den siste tida. Ifølge ordføreren er personer fra den kjente Gimsøy-gjengen, som stod bak ran, ildspåsettelse, tyveri og narkotikriminalitet i Grenland gjennom 2000-tallet, involvert i slagsmålene.

- Politiet er inne sammen med våre sosialarbeidere på flere skoler for å drive forebygging og vi må se på hvordan vi kan drive bedre integreringsarbeid i kommunene.

Så langt er fire pågrepet av de nærmere tyve personene som var involvert i slagsmål mellom flere gjenger i går. Politiet oppsøkte i natt flere adresser på jakt etter navngitte personer.

Både kniver, balltrær, gasspistoler og skarp ammunisjon ble brukt i oppgjøret. Slagsmålet startet i 17.30-tiden, da flere biler kom kjørende til parkeringsplassen utenfor butikken Asiamat i Porsgrunn sentrum.

Document kommenterer ” …Småbyer i Norge er i ferd med å få problemer vi ellers kjenner fra ghettoer og belasteder områder i storbyer: “vill” innvandrerungdom går amok og etablerer seg som småkonger, med total manglende respekt for lov og orden, enhver offentlig autoritet, også voksne innfødte, og trakasserer og herser med norsk majoritetsungdom. Mediene bare pirker i problemen.

Ordfører i Porsgrunn bekrefter at det er den såkalte Gimsøy-gjengen som var involvert i søndagens slåsskamp. Gimsøy er et område i Skien. En journalist i Varden beskrev gjengens oppførsel i en artikkel i 2010:

Kriminelle ungdommer har herjet Grenland de siste fire – fem åra. Gimsøy i Skien har hatt et spesielt problem. Der gikk ungdommer i flokk inn på nærbutikken, forsynte seg av øl og andre ting de hadde lyst på i hyllene, smilte hånlig til personalet og vandret ut, uten forsøk på å skjule tyveriet de begikk.

«Vi eier Gimsøy,» sa de til andre ungdommer. Til og med barkete politimenn fikk høre at de snart ikke ville ha noen makt i den vesle bydelen; den var nemlig eid av kvisete tenåringer med hettegenser.

Den såkalte Gimsøy-gjengen har aldri «eid» Gimsøy, men de var likevel en hard realitet for mange unge gutter i Grenland – også det store flertallet som holdt seg på rett side av loven. Vanlige gutter var redde for å gå alene gjennom Gimsøy eller Skien sentrum. Noen ble banket opp, mens andre måtte gi fra seg mopeden sin for å slippe juling. …

I november la politiet fram en rapport om ungdomskriminaliteten i Grenland. Den fastslår at Ungdom under 24 år står for en svært stor del av kriminaliteten i Grenland (37,6 prosent); betydelig mer enn i Oslo. Men ifølge rapporten kan én årsak være lavere kriminalitet blant voksne i Grenland enn i hovedstaden.

Ungdommene som herjet Gimsøy er delvis de samme som sto bak ransbølgen for ett år siden. De er til stor skade for ofrene sine, men snakker vi om en gryende mafia som vil styre Grenland med vold og terror om et par år?

Journalist Torbjørn Tungesvik svarte benektende på sitt eget spørsmål for halvannet år siden. Men hva skulle få ungdommen på rett kjøl? Mange av dem er voksne.

Disse konfliktene handler om det samme som andre ungdomsgjenger, men fordi de er fra stammekulturer, ofte muslimske, handler det om noe mye mer, og disse kulturforskjellene tør hverken lokale eller sentrale myndigheter gripe fatt i, ikke en gang navngi.

Folk ser det, de ser at ingenting blir gjort, hverken konkret eller på et overgripende plan. Derfor blir de redde og murer seg inne og tar stadig flere forholdsregler….” (sitat slutt).

DLF er enig i at ”problemene vil fortsette å vokse”.

Dettet er et problem som krever to løsninger, en kortsiktig og en langsiktig. Den langsiktige handler om at ungdom må læres opp til ikke å bli kriminelle, Den kortsiktige handler om å stanse den kriminalitet som rammer et stadig økende antall fredelige mennesker i dag.

Den langsiktige løsningen innebærer at alle fra tidlig i livet må lære seg til å respektere andres eiendom (slik at de derfor ikke begår innbrudd, ran, tyverier) og til å ikke å bruke vold overfor andre fredelige mennesker (slik at de derved ikke utfører overfall, voldtekter, etc.).

Dette er noe som alle barn må læres opp til. Ikke alle vil ta lærdomen til seg, men dersom dette er noe alle lærer vil på sikt kriminaliteten synke drastisk.

Men dette kan hindre et problem i å oppstå om 15-20-25 år. Hva skal man gjøre med kriminaliteten i dag? Hva skal man gjøre med dagens kriminelle?

Man gjør noe i dag, men det er lite som tyder på at det har noen effekt, kriminaliteten stiger. Men det er noe man ikke gjør, og som vil løse problemet i løpet av få dager. Dersom det vi foreslår blir satt i verk vil problemet være løst i løpet av en ukes tid.

Løsningen er å sette de kriminelle i fengsel. Man vet hvem de er, man vet hva de gjør, man har beviser mot dem. Der som mangler er lover som gjør at man kan sette dem (for eksempel de som begår tyverier av den type beskrevet over) i fengsel en fem års tid.

Dersom politiet tok noen av disse kriminelle, arresterte dem, satte dem i varetekt, stilte dem for retten og fikk dem dømt til noen år i fengsel så ville problemet forsvinne nærmest over natten.

Da ville disse kriminelle se hva resultatet av deres handlinger blir, og da vil mange av dem komme på rett kjøl.

Hvorfor gjøres ikke dette? I første omgang fordi vi ikke har det lovverket som skal til. Men mer grunnleggende enn dette: kriminelle går løse fordi folk flest i dag ikke vil sette kriminelle i fengsel. Folk flest mener at det er synd på de kriminelle, at det er umenneskelig å sette dem i fengsel, og at man må forsøke å løse problemet med støttetiltak, omsorgsarbeid og lignende.

Men det er dette man har forsøk i flere tiår, og det virker ikke. Det fører bare til at kriminaliteten øker og øker.

Siden folk flest mener dette så mener også de store partiene dette, og derfor har vi ikke det lovverk som kan benyttes for å få satt de kriminelle i fengsel.
DLF vil endre på dette. Vi vil at kriminelle – personer som begår reell kriminalitet – skal straffes strengt. Dette vil raskt få slutt på kriminaliteten, dvs. det vil raskt redusere kriminaliteten til et meget lavt nivå. Er det ikke umenneskelig å sette folk i fengsel? Nei, det som er umenneskelig er å la kriminelle gå løse slik at de kan terrorisere tilfeldige fredelige mennesker.

Siden vi har så lite oppslutning og siden folk flest ønsker at kriminelle skal gå løse, så vil kriminaliteten bare fortsette å øke. Dessverre for alle som blir rammet. Hvis du vil gjøre noe for å få til en endring har så er det bare en ting gjøre: stem på DLF!

.

..

.

.
.

http://www.dagbladet.no/2011/04/25/nyheter/telemark/innenriks/porsgrunn/...

http://www.varden.no/meninger/leder/mer-trist-enn-farlig-1.1489980

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10084645