Konflikten i Midt-Østen

Siden det er lenge siden vi har skrevet om det som ser ut til å være det tema som opptar politisk interesserte nordmenn mest (skal vi dømme etter hvor mye spalteplass som brukes på dette), og siden disse ikke ser ut til å være spesielt godt informert om fakta omkring temaet, vil vi i dag kort knytte noen kommentarer til det som skjer i krigen mellom Israel på den ene siden og Hamas/Hizbolla etc. på den andre siden. Vi vil basere våre kommentarer på noen elementer i en artikkel som er publisert av MIFF (Med Israel for fred).

Artikkelen er henvendt til de som ønsker palestinerne alt godt, og vi hører til disse. Vi mener dog at heller ikke palestinerne er tjent med å leve under et islamistisk diktatur, vi ønsker at også palestinerne skal kunne leve i et samfunn med individuell frihet, dvs. et samfunn som har ytringsfrihet, som har religionsfrihet, som har næringsfrihet, og hvor alle har mulighet til å arbeide og skape et godt liv for seg og sine.

Vi siterer noen punkter fra MIFFs artikkel, en artikkel som har som formål å vise at palestinerne har det langt bedre enn man kan få inntrykk av gjennom å lese norsk presse.

«Palestinerne har det heldigvis ikke like ille som noen vil ha det til.

Når FN rangerer verdens land ut fra variabler som forventet levelengde, lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå, bruttonasjonalprodukt per innbygger og kjøpekraft, kommer palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen på en 106. plass ...

Til sammenligning kommer de arabiske brødrene som bor vegg i vegg, syrerne og egypterne, på henholdsvis 105. og 116. plass. Palestinerne scorer bedre enn gjennomsnittet av arabiske land på alle hovedtall når det gjelder levelengde og utdanning. Folk i over 70 stater og landområder i verden kommer dårligere ut [enn palestinerne].

Palestinerne opplever mye mindre krig enn mange andre folkeslag.

Antallet drepte på begge sider av palestinernes "intifada" utgjorde til sammen mindre enn én prosent av antall krigsdrepte [i verden] i 2002, selv om det var den andre intifadaens mest blodige år. ...

Palestinerne har aldri vært nærmere nasjonal selvråderett enn det de er nå.

Palestinerne kan få en egen stat når de aksepterer at naboene skal beholde sin.» (sitat slutt).

Vi anbefaler artikkelen (link nedenfor) selv om vi ikke slutter opp om alle poengene den tar opp.

Vi håper at det snart blir fred i Midt-Østen. Men dette vil ikke skje så lenge radikal islam dominerer på den palestinske siden. Det er dette denne konflikten handler om: det er en krig mellom militant islam på den ene siden og en vestlig demokratisk modell på den andre siden. Disse to modellene er uforenlige, og så lenge begge parter står steilt på sitt vil konflikten fortsette

Siden DLF i valget mellom disse to modellene klart støtter den vestlige modellen, vil vi støtte Israel. Men igjen, grunnen til at vi skrev om dette i dag var for å korrigere det bilde om visse faktiske forhold om konflikten som norsk presse gir.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.miff.no/x-TilVennerAvPalestinerne.htm