Subsidier

Mange mener at staten bør subsidiere gode ting for derved å øke forbruket av dem, og tilsvarende bør «dårlige» ting avgiftsbelegges slik at etterspørselen derved går ned; staten kan derved fremme et godt forbruksmønster.

Men hvordan er det i virkeligheten Vi vet at det finne omfattende subsidie- .og avgiftsordninger i dag, men hvordan er de innrettet?

La oss kort se på dette. Det er allment kjent at frukt og grønt er sunn mat, og at kjøtt og melk er langt mindre sunt. Et innlegg i Aftenposten nylig forteller at «Frukt og grøntsektoren står for 11 prosent av produksjonsverdien i norsk jordbruk, men mottar bare én prosent av produksjonsstøtten ...».

Så her er det skjevt; subsidiene her har altså motsatt effekt, her subsidieres de usunne varene, mens de sunne varene kommer langt dårligere ut.

Også mht avgifter er det omtrent tilsvarende; det finnes riktignok store avgifter på tobakk og alkohol, men det er også store avgifter på strøm, noe som er livsviktig i Norge pga de kalde vintrene.

Grunnen til at det er så skjevt er at når subsidier (og tilsvarende for avgifter) kommer inn i systemet så tar politierne dem inn for å tilfredsstille sterke pressgrupper der og da. Senere, selv om omstendighetene endrer seg, så er de ekstremt vanskelige å endre på. Det er derfor myndighetene i dag reellt sett gjør nyttige ting som frukt og grønt dyrere, mens mindre sunne varer som kjøtt og melk gjøres billigere, og at livsviktige ting som strøm blir avgiftsbelagt.

DLF vil avvikle alt dette. Vi vil ha slutt på alle avgifter og alle subsidier. Vi vil at alle priser skal dannes etter frivillig samspill mellom kunder, leverandører og produserer. Da vil vi slippe alle de ordningene som skaper skjevheter i systemet.

Ja, noen varer er usunne, men da bør kompensasjonen for dette bli f.eks. at man må ha dyrere helseforsikringer. Med en slik ordning vil man da også se den direkte sammenhengen mellom usunne varer og kostnader for helse. I dagene subsidie- og avgiftssystem er denne sammenhengen skjult.

Videre, en fri prisdannelse uten statlig innblanding er ikke bare det som er effektiv og rettferdig, det er også det eneste som er moralsk overfor både produsenter og forbrukere; en fri prisdannelse er det som blir resultatet av at alle som er involvert frivillig blir enige om betingelsene for handelen.

.
.
.
.

.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4093826.ece