Reductio ad absurdum

”Må dekke til vinduene” står det med krigstyper i Aften sist torsdag 14/4, og det det handler om er følgende: ”Sol Cigar har solgt tobakk i Henrik Ibsens gate i 100 år. Nå må forretningen sladde vindusutstillingen”.

Poenget er at det er i strid med norsk lov å stille ut tobakksvarer og lignende, og siden en tobakkforretning naturlig nok stiller ut tobakksvarer i sine utstillingsvinduer må forretningen nå dekke vinduene til.

Vi siterer fra Aften 15/4: ””Tobakk, cigarer og sigaretter kan fra nå av bare skrives på grått papir” står det på vinduene til ærverdig Sol Cigar .. på Frogner [Disse krenkende ordene kan altså ikke lenger skrives med en kul font på en fancy bakgrunn – de må skrive på grått papir!] På plakaten har forretningen klistret opp et brev der Helsedirektoratet ber butikken skjule vindusutstillingen slik at forbipasserende skjermes for humidorer, piper, lightere og askebeger”.

Meget to the point stiller butikkinnehaveren Bjørg Svenøe følgende spørsmål: ”Tror de at barn begynner å røyke fordi de ser en vakker humidor i vindusposten? Det er jo et håndverk, nærmest et smykke sier innehaveren …”.

Videre fra Aften: ”Problemene startet for tobaksforretningen, som ble grunnlagt i 1911, da tobakksloven ble endret i 2010, og alle butikker ble pålagt å skjule tobakksvarer for kundene sine …”

Vi synes dette er helt absurd. Men slik må det gå.

Velferdsstaten som er et system hvor vi skal overlate mesteparten av våre penger til det offentlige, og så skal politikerne på våre vegne kontrollere og regulere og styre det meste. Og når den enkeltes ansvar for seg og sitt blir fjernet, vil også friheten forsvinne. Dette impliserer slike ting som at det blir forbudt å stille ut en vakker humidor. Det er enkelt å påvise at velferdsstaten med sin ansvarsfraskrivelse og sine ekstremt skadelige incentiver må føre til den utvikling vi ser: dårligere skole, dårlige helsetilbud, dårligere og mer kompliserte pensjonsordninger, stadig flere på trygd, et stadig mer komplisert og ineffektivt trygdesystem, økende kriminalitet, økende korrupsjon – og nå altså et forbud mot at tobaksforretninger kan stile ut produkter som humidorer og piper i sine butikkvinduer. Dette er ikke noe annet enn et fullstendig reductio ad absurdum av hele ideologien bak velferdsstaten.

Vi må få en slutt på dette tullet. Men dessverre er det slik at alle de store partiene slutter opp om dette, altså velferdsstaten. Så hvis du vil markere at du er imot dette så må du gi din stemme til DLF.

Mer konkret om dette: DLF vil ikke ha noen lovgiving mht tobaksvarer (bortsett fra at det ikke skal være tillatt å selge slikt til mindreårige).

Vi mener at voksne fritt skal kunne kjøpe det de måtte ønske av tobakk, vi mener at forretninger skal ha rett til å stille ut det de måtte ønske av slike varer, og vi mener at alle som er involvert - butikker, fabrikker - skal kunne reklamere for tobakk så mye de måtte ønske.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å bli venn med/like Sol Cigar på Facebook

.
.
.
.
.
.

http://www.facebook.com/pages/Sol-Cigar-CO-AS/120569648016904

http://www.mamut.net/solcigar/default.htm

http://www.dagligvarehandelen.com/xp/pub/hoved/avisen/tidligere_utg/11559