Elendige veier

”Seks ganger dårligere [veier] enn på kontinentet” er en overskrift i Teknisk Ukeblad for 7.april i år. ”Norske stamveier har på flere strekninger seks ganger høyere grenseverdier for ujevnheter i veien enn internasjonal veistandard tilsier”. Vi siterer videre fra nettversjonen av artikkelen: ”Trenger et halvt statsbudsjett for å ta igjen veiforfallet. Vegvesenets stamnettutredning viser at det må brukes 400-500 milliarder kroner på å reparere riksveiene.

Dette er behovet, men ingen forteller hvordan man skal finne pengene. Og etter 20-30 år har også nytt forfall kommet i tillegg, sier Bård Hoksrud (frp) i Transportkomiteen på Stortinget til Teknisk Ukeblad.

Stilles nødvendige midler til disposisjon, kan målet om å rette opp forfallet imidlertid nås på 20-30 år, ifølge Statens vegvesen.

Dette kom frem da Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i dag la frem sine sektorvise stamnettutredninger.

Disse blir viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).

Samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Øyvind Halleraker, har imidlertid liten tro på at dagens norske veifinansieringsmodell er i stand til å gjennomføre målene om å ta igjen veiforfallet.

– Med dagens modell vil forslaget til veidirektøren vanskelig la seg gjennomføre. Andre sektorer, som for eksempel helsesektoren, vil spise opp disse milliardene fordi det budsjetteres årlig over statsbudsjettet i Norge. I vår modell med bruk av OPS-midler (Offentlig Privat Samarbeid) vil forpliktelsene om å gjennomføre prosjektene ligge der i 25 år, og da vil disse bli gjennomført, sier Halleraker til Teknisk Ukeblad.

Han mener at et tidsperspektiv på 20-30 år for å rette opp forfallet på riksveiene er uakseptabelt lang tid.” (sitat slutt).

Vi skal ikke si så mye til dette, artikkelen i Teknisk Ukeblad taler for seg selv.

Men; hvorfor er det slik at offentlige tilbud blir så dårlige? Det er ikke bare mht veitilbudet at tilbudet er dårlig, trygdetilbudet (NAV) er dårlig, skoletilbudet er dårlig, helsetilbudet er dårlig, osv.

Det er slik fordi de styres av politikere og ikke av entreprenører som er opptatt av å tilfredsstille sine kunder ved å tilby/levere et godt produkt og som tjener penger hvis de tjener sine kunder godt og som ikke tjener penger hvis de tilfredsstiller sine kunder dårlig (forutsatt at de ikke har klart å få beskytelse mot konkurranse ved å være gode venner med utvalgte politikere, da kan de tjene penger selv om de gir et dårlig tilbud).

Offentlige tilbud styres av politikere, politikere er opptatt av å vinne valg, og de søker derfor å tilfredsstille sine foretrukne pressegrupper. Disse pressgruppene er ofte de ansatte i de ulike offentlige virksomhetene; politikerne vil derfor tilfredsstille skolebyråkrater og ikke elever eller lærere, helsebyråkrater og ikke pasienter, veivesenansatte og ikke trafikanter, bønder og ikke forbrukere, osv. - og mht veier så er det opplagt at det ikke er bilistene som prioriteres. Det er derfor offentlige tilbud blir så dårlige.

DLF vil at alle disse tilbudene skal privatiseres og finansieres ved at kundene bruker egne penger (evt. via valgte forsikringsordninger) på de tilbudene de foretrekker. DLF er altså imot at slikt skal finansiers via skatter og avgifter og at de midlene som da kommer inne skal disponeres av politikerne med ”fellesskapets beste” som påskudd.

Den som vil vite mer om DLFs system kan lese vårt program, og den litteratur som vi anbefaler.
.
.
.
.
.

http://www.tu.no/bygg/article284995.ece

http://stemdlf.no/stortingsprogram

http://stemdlf.no/liblitteratur