Lovbrudd innen eldreomsorgen

Dagsrevyen fortalte i går om omfattende lovbrudd innen eldreomsorgen, og at det var kommuner, dvs. kommunale foretak, som sto bak lovbruddene. Lovbruddene gikk ut på at eldre ikke fikk den omsorg og pleie som loven påbyr.

Dette er selvsagt ille. Det er ille at eldre som har behov for omsorg og pleie ikke får det. La oss skyte inn her at dette tema jevnlig er oppe i nyhetsreportasjer, men at de ikke vekker den oppsikt som Adecco-saken gjorde: Adecco-saken handlet som kjent om at den private tilbyderen Adecco lot ansatte etter eget ønske få jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater. Dette lovbruddet er ifølge våre venner i pressen og i fagbevegelsen åpenbart langt mer graverende enn at pleietrengende får mangelfull omsorg.

Men tilbake til de systematiske lovbruddene som kommunene står for. Det som er skjedd er at Stortinget har vedtatt lover om kvaliteten på den pleien som eldre skal ha, og så overlates det til kommunene å gjennomføre dette. For å si det meget kort: dette er umulig.

Det som trengs for å gi et godt tilbud er ressurser: det som trengs er alt fra lokaler og medisiner til kvalifisert arbeidskraft. Og alt dette koster penger.

Det er det som er poenget: et godt tilbud kan kun komme som resultat av nok ressurser/penger. Det kan mao. ikke komme som resultat av lover alene. Det virker som om de fleste i dag tror at det er tilstrekkelig med lovpålegg; det må vel være derfor Stortinget med full oppslutning fra de andre partiene stadig vedtar at tilbudet skal være av en viss kvalitet. Men at dette ikke virker ser vi jo, det er jo stadig reportasjer om dårlig eldreomsorg i nyhetsmediene.

Så for å få en god eldreomsorg må tilstrekkelig penger brukes på en effektiv måte. Og då må man spørre seg: er det en effektiv måte å bruke penger på å overlate dem til politikerne og så la dem disponere dem? Nei, åpenbart ikke. Politikere legger mest vekt på det som gavner deres foretrukne pressgrupper og deres egne velgergrupper, politikerne er ikke opptatt av reelle behov. Hadde de vært det ville ikke skolen og helsevesenet og NAV og pensjonsordningene vært i den tilstand de er i i dag.

Vi i DLF mener at skal vi få et godt tilbud innen disse områdene må hver enkelt selv spare sine penger, og selv kjøpe skoleplass til sine barn, kjøpe helseforsikringer (som er tilpasset det levesett og derved den risiko man har for å bli syk), og kjøpe pensjonsforsikringer. Det offentlige må vekk fra alle tilbud (statens eneste legitime oppgave her er å opprettholde kontrakter dersom det skulle oppstå en tvist.)

Det er kun med slike ordninger at tilbudet kan bli godt.

Hvis det er politikerne som skal bestemme over eldreomsorgen, slik det er i dag må tilbudet bli slik som det er i dag, og dette tilbudet er i alt for mange tilfeller helt elendig.

Men hvis hver enkelt hadde spart opp til sin egen aldredom, og selv kunnet velge tilbud mellom konkurrerende tilbydere for eksempel mht. omsorgsbolig, og hvor man kunne skifte tilbud hvis man ikke var fornøyd, så ville tilbudet vært langt bedre enn det er i dag, og da ville hver enkelt selv kunnet velge den kvalitet på de tilbud man ønsker å motta.

Hvis man vil bruke mye penger når man er ung, og så ha det spartansk når man er gammel, så vil man kunne velge dette. Hvis man derimot vil spare slik at man kan leve som en konge når man er gammel så kan man det (hvis man altså sparer til det). Alt i alt vil det i et slikt system være opp til en selv hvordan man vil ha det i alderdommen.

Men dagens ordning, hvor, hvis man skal tro pressen, stadig flere får det verre og verre, er slik det må bli når folk flest mener at det er riktig å overlate mesteparten av sine penger (i form av skatter og avgifter) til politikere, og at så skal alle pengene gå inn i en pakke som politikere tilbyr velgerne i valg, og hvor det alltid viser seg at politikerne bryter en rekke av de løftene som de kom med før valget.

Valget er ditt. Vil du ha politikerstyrte ordninger, stem på de andre partiene. Vil du at man skal ha et system hvor hver enkelt sparer til sin egen alderdom og hvor hver enkelt får et tilbud i samsvar med det han velger ut i fra sine egne disposisjoner, så må du stemme på DLF.

Dessverre er de få som stemmer på DLF, og det er derfor vi har en eldreomsorg som er så dårlig om den er.
.
.
.
.
.
.
Disse linkene viser at dette ikke er noe nytt:
http://www.aftenposten.no/helse/article1051619.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/buskerud/1.7208859