Ap sier Nei til feil EU-direktiv

Det kommer til å bli sagt mye om AP-landsmøtets vedtak om at Norge skal reservere seg overfor et EU-direktiv. Og Nei, dette handler ikke om at Ap-lansmøtet vedtok å reservere seg mot datalagringsdirektivet (DLD), dette direktivet er de kontrollkåte Aperne såre fornøyd med. Det det handler er at Ap-landsmøtet vedtok å nekte andre aktører enn Posten å levere brevpost i Norge, dvs. det som ble vedtatt var å opprettholde Postens monopol på å levere brevpost.

Dette er første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 at Norge nå reserverer seg mot et EU-direktiv. Dette gjaldt altså ikke DLD, som APerne åpenbart synes er flott, det gjaldt muligheten til å slippe andre firmaer til for å levere brevpost.

DLF er selvsagt mot at noen skal få særfordeler fra staten, dvs. i dette tilfelle at staten skal beskytte noen mot andre aktører som ønsker å utføre samme eller lignende typer tjenester. Vi mener at Posten må kunne utsettes for det som de fleste andre aktører må tåle: konkurranse fra andre som forsøker å tilby en enda bedre tjeneste.

Men det er et annet element her: Dersom Norge ikke tillater andre aktører på dette området – og det det er snakk om er postfirmaer fra EU-land – vil EU-landene ikke slippe inn norske firmaer (dvs. Posten!) – på sine områder. Det dette i klartekst betyr er at vedtaket på Ap-landsmøtet kan medføre at Posten må droppe sin utenlandssatsing.

Vi siterer fra dagens 11/4 leder i Aftenposten: ”NORGE må være forberedt på at et nei til postdirektivet kan utløse sterkere mottiltak fra EU enn en reservasjon mot datalagringsdirektivet ville ha gjort. Postdirektivet berører tydelig en av EUs fire friheter, nemlig fri flyt av tjenester. Det vil derfor ikke være overraskende om mulighetene Posten Norge har til å operere i EU-land vil bli innsnevret etter at Norges reservasjon trer i kraft.”

Og mer konkret fra Dagbladet: ” Posten frykter for 6 000 000 000 kroner etter Ap-vedtak. Har slått seg opp i utlandet de siste åra. Frykter EU tar fra dem millioner av svenske kunder.”

Ja, slik går det når noen blander seg opp i ting de ikke kan noe om og ikke har noe med, dvs. når politikere blander seg inn i næringsliv og forretningsdrift.

.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article4089538.ece?service=print

http://www.dagbladet.no/2011/04/10/nyheter/posten/innenriks/eu/16139070/