Er justisministeren medskyldig?

Det er mange som nå stiller dette spørsmålet etter at politiet løslot den mannen som er mistenkt for en av overfallsvoldtektene i Oslo sentrum sist helg.

Men er det riktig å klandre justisministeren? Man kan og bør i hvert fall stille dette spørsmålet. Politiet sier de har fulgt loven, og den sier at det må være fare for at bevis ødelegges, at siktede begår en ny kriminell handling eller at han rømmer for at han skal kunne holdes fengslet. Og det er justisministeren som i siste instans er ansvarlig for de lovene vi har.

Når avisene attpå til forteller at mannen tidligere har vært anmeldt i forbindelse med andre grove seksualforbrytelser, og at alle sakene mot ham er blitt henlagt, så er dette en forferdelig, men dessverre typisk sak.

Spesielt ille er det at mannen slippes fri hvis det finnes DNA-bevis mot ham i noen av disse sakene, og det er også ille hvis det er slik at han tidligere har vært mistenkt men at saken er blitt henlagt. (Det tar riktignok et par uker å få resultatet av en DNA-test, men mannen burde ha blitt holdt fengslet i denne tiden.)

Nå må loven endres og justisministeren må ta initiativ med en eneste gang. Nå må det bli slutt på at kriminelle kan vandre fritt omkring og terrorisere vanlige fredelige mennesker.

Også politiet kan klandres for å slippe denne mannen fri; det er noe som heter «alminnelig rettsoppfatning», og med en henvisning til dette burde politiet ha kunnet holde mannen fengslet. Men kanskje politifolkene er for opptatt med å ta folk som har sex på andre betingelser enn de staten har godkjent eller folk som spiller poker om penger til å ta seg av voldtektsmenn og andre som begår reell kriminalitet.

Men den som virkelig er ansvarlig for dette er den sittende justisministeren Knut Storberget, og vi forstår at enkelte stiller spørsmål ved om han til en viss grad er medskyldig.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091750

.