Ikke mobb skatteparadisene!

Det er på tide å slutte med mobbingen av skatteparadiser

Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network uttalte i går til E24.no at innsynsavtalene med skatteparadisene ikke fungerer. Problemet er i følge henne at de blir brukt i alt for liten grad.

«Skatteetaten bekrefter i dag overfor E24 at Norge kun brukte innsynsavtalene med skatteparadiser i fire saker i 2010.

Per 31. januar i år har Skatteetaten mottatt informasjon fra to skatteparadis.»

«Videre sier Jacobsen at skatteparadisene, ifølge OECD, må inngå 12 avtaler om utveksling av informasjon for å bli regnet som «snille» skatteparadiser.

- Vi ser at mange skatteparadiser ikke har stort mer enn dette antallet, og seks av skatteparadisene har utelukkende inngått avtaler med andre skatteparadiser, sier Jacobsen.»

Jacobsen ønsker en langt strengere avtale, og langt mer omfattende overvåkning av bedrifter:

«- Selskapene bør rapportere hvor mye de skatter og tjener i hvert enkelt land, sier Jacobsen. Da kan man se om overskudd flyttes kunstig til skatteparadis, sier hun.

Jacobsen sier i tillegg at man bør få på plass automatisk informasjonsutveksling, slik at Norge automatisk får tilsendt nøkkelinformasjon om norske kontohavere fra skatteparadisene.»

La meg først få bemerke at det er svært forståelig at bedrifter bruker skatteparadisene for å minske bedriftsbeskatningen. Bedriftsbeskatning er en dobbeltbeskatning, ettersom individene bak selskapet allerede betaler vanlige skatter. I tillegg er det en kjensgjerning at bedriftsbeskatning er særdeles skadelig for økonomien.

Bedriftsbeskatningen skaper incentiver for å flytte virksomheten over til land med lavere bedriftsbeskatning – og i tillegg forsøker bedriften selvsagt å få kunden til å betale en så stor andel av skatten som mulig. DLF foreslår som kjent i sitt alternative statsbudsjett å fjerne bedriftsbeskatningen.

I stedet for å innse problemene med bedriftsbeskatningen, så retter i stedet politikere i OECD-landene og organisasjoner som Tax Justice Network skylden på skatteparadisene. At det ikke er skatteparadisene som er skyld i at enkelte land har alt for høye skatter, ser ikke ut til å være noe hinder.

Men nå mener altså Jacobsen at det ikke er nok med at OECD–landene kan kreve informasjon fra skatteparadisene. «Hver sak krever store ressurser, og man bruker mye tid på å hente inn informasjon, sier Jacobsen. Man må ha det meste av informasjon allerede før man kan henvende seg til skatteparadiset med én spesifikk sak, legger hun til.» Slik det er i dag krever altså skatteparadisene at OECD-landene beviser rimelig tvil, før de gir over informasjon. Dette er et grunnleggende rettsstatlig prinsipp, men dette prinsipp må altså vike, mener Jacobsen.

I stedet mener Jacobsen at man skal anse samtlige multinasjonale bedrifter som skyldige inntil det motsatte er bevist, og tvinge bedriftene til å gi over detaljerte regnskaper til de forskjellige stater hvor de bedriver virksomhet. Og i tillegg skal man tvinge skatteparadisene til å drifte et enormt system, hvor man kontinuerlig skal sende over informasjon til OECD-landene. Det kan virke som om den forestående gjennomføringen av datalagringsdirektivet har gitt Jacobsen blod på tann.

Allerede i dag krever OECD at hvert skatteparadis må inngå minimum 12 slike innsynsavtaler med andre land. Da kan de bli regnet som «snille», står det i artikkelen. Slik oppførsel fra OECDs side minner mistenkelig mye på oppførselen til en mobbegjeng, som tvinger til seg nistepakker med mer fra sine ofre. Og man bruker ord og termer som skal såre mobbeofrene, og si at det er ofrene som er onde – for således å få ofrene selv til å tro at det er noe galt med dem, og ikke mobberne.

Og dersom man er med i gjengen så gjelder helt forskjellige regler. Skatteparadiser innad i gjengen, altså i OECD, blir ikke i samme grad mobbet. De blir ikke tvunget til å inngå innsynsavtaler med mer. Men er man et lite land utenfor OECD, og som derved fremstår som et lett mål, da blir man stemplet med termen «skatteparadis» -- og dette, tro det eller ei, skal være et skjellsord.

Men nå må det være på tide at Norge og OECD, og slike som Jacobsen, slutter å mobbe skatteparadisene. Man må innse at problemene ikke skyldes skatteparadisene, men snarere er et internt problem hos OECD-medlemmene. Først når mobberen innser at det er personlige grunner hos ham selv som gjør at han mobber, så kan han begynne å løse de problemer som han har i livet sitt. Derfor er det på tide at politikere og andre i OECD-landene innser at det er nødvendig å senke bedriftsbeskatningen kraftig, ja til og med å fjerne den. Men enn så lenge er det kun DLF som mener at bedriftsbeskatningen i Norge bør fjernes.

(Skrevet av Petter Sandstad, finanspolitisk talsmann i DLF)

http://e24.no/makro-og-politikk/skatteavtalene-fungerer-ikke/20041504