Forlater Groruddalen …

Barnevernpedagog Patrick Åserud flytter fra Groruddalen, forteller Aften i går 31/3, og årsaken til at han får avisomtaler er begrunnelsen: ”Det finnes … skoler der barn blir truet med juling for å ha med seg salami på matpakka. Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke atseist og i hvert fall ikke jøde”.

Etter at Åserud først gikk ut med dette for en ukes tid siden har det fosset inn med ulike typer støtteerklæringer: ”over 6000 ganger ble intervjuet [med Åserud]… delt på Facebook. Det var den mest leste saken på Aftenpostens nettsider i dagevis …. Det har rent inn tekstmeldinger, e-post og telefoner og venneforespørsler …”.

Vi har et par ting å si til dette. For det første: det som skjer i skolene og barnehagene er uholdbart. Det som foregår – mobbing, trakassering, vold - må stanses. Dette må skje ved at gjerningsmennene (vi bruker dette uttrykket selv om mange av dem åpenbart er barn) tas og straffes. Politiet i samarbeid med andre involverte enheter (skolene, barnehavene) må begynne systematisk og ta en etter en av de som står for mobbingen og trakasseringen, og de må straffes strengt. Hvis gjerningsmennene er under den kriminelle lavalder er det ikke fengselsstraff vi snakker om, selvsagt. Men denne type oppførsel er totalt uakseptabel, og myndighetene må gripe inn og få en slutt på dette. Det er helt uholdbart at man ikke får gå i fred dersom man er homofil eller blond jente eller ateist (og dette gjelder alle andre grupper; alle har rett til å gå i fred, og det er myndighetenes oppgave å sørge for dette!).

Andre typer mottiltak enn det vi nettopp nevnte – antimobbekampanjer, toleransekampanjer, sommerleire - er intet annet enn slag i luften, og vil ikke ha noen effekt overhode. Det er kun reell straff med utgangspunkt i å betrakte dette som alvorlige kriminalsaker som kan få en slutt på dette.

For det annet: hvorfor skjer dette? Slikt er ikke noe som kommer ut av det blå, det er ikke plutselige innfall hos tilfeldige personer. La oss se på hvem som rammes: de som spiser salami (svinekjøtt). Homofile. Personer som ikke tror på guder. Jenter som av enkelte oppfattes å være lette på tråden. Finnes det en ideologi hvor disse tingene er betraktet som noe negativt? Ja, en slik ideologi finnes: islam.

Mao. disse handlingene skjer mot personer som har verdier som er i strid med islam. Det som skjer er altså en form for religionskrig, hvor tilhengere av islam går løs på (ikke nødvendigvis med vold) personer som ikke er muslimer.(NB vi sier ikke at alle muslimer gjør dette, vi sier at de som begår disse handlingene henter sin begrunnelse i islam).

For å få slutt på dette må man første identifisere hva som er årsaken til trakasseringen, og så må man gripe inn overfor gjerningsmennene.

Kommer dette til å skje? Nei, det kommer ikke til å skje. I hvert fall ikke med det første. Ingen kommer til å gjøre noe annet enn å forsøke å prate det bort (muligens unntatt FrP, som muligens kan kommer til å gjøre noe klønete som diskrediterer hele kampanjen for å få en slutt på dette).

Ingen i etablerte miljøer – og dette inkluderer politiet, skolen, de politiske myndigheter, pressen og akademia – vil ta fatt i det som er realitetene i denne og en rekke lignende saker. Grunnen til dette er dels at man er altruister, dvs. man er tilhengere av en ideologi som innebærer at det som er moralsk er å gi avkall på egne veier til fordel for andre, dels at man holder tilgivelse (i motsetning til rettferdighet) som en høyverdig dyd, og dels at man ikke innser at handlinger er begrunnet i grunnleggende filosofiske (eller religiøse) ideer.

Og la oss for å bekrefte at ingen i etablerte miljøer vil ta fatt i dette påpekte at selv om artikkelen i Aften intervjuer refererer til tre forskere (Ivar Morken, Bengt Andresen og Guro Voss Gabrielsen), samt Venstre-polikeren Abid Raja i tillegg til Åserud, så er islam ikke nevnt i artikkelen i det hele tatt. (Det står riktignok i en liten overskrift at ”ikke-muslimer blir ikke akseptert”, men dette er ikke berørt eller begrunnet i artikkelen.)

Så det problemet man ser begynnelsen av i Groruddalen, et problem som får folk som Åserud til å flytte, er at man ikke vil ta tak i årsakene til problemene, og at man ikke vil ta seg av gjerningsmennene på en rettferdig måte. Og så lenge disse holdningene er utbredt vil problemet bare øke og øke.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4078250.ece