SV gjør det igjen enda verre for arbeidsfolk

SV får gjennomslag i regjeringen for at det skal bli vanskeligere for arbeidsgivere å ha ansatte i deltidsstillinger. Dette er en seier for SV, men et vedtak vil ha negative konsekvenser for arbeidsfolk. Forslag av denne typen føre til at det blir vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet, dvs. det vil føre til at arbeidsløsheten blir større.

Å ansette en person innebærer alltid en risiko, dette fordi det kan hende at den som blir ansatt ikke vil fungere godt i jobben. Da må han skiftes ut, og en som muligens er bedre egnet vil få anledning til å prøve seg.
Men hvis dette systemet blir rigid, dvs. hvis det blir vanskeligere for arbeidsgivere å skifte ut en ansatt som ikke fungerer, vil han kvie seg for å ansett nye folk. Og derfor vil arbeidsløsheten bli høyere enn den eller ville ha vært.

I dag kommer arbeidsgivere seg til en viss grad utenom dette ved å benytte deltidsansatte og ved å benytte vikarer fra vikarbyråer.

Det er altså det sterke vernet mot oppsigelse som er årsaken til at det er så mange som kun jobber deltid eller jobber som vikarer. Dersom myndighetene hadde lettet på eller helst fjernet de restriksjonene som finnes mht ansettelser og oppsigelser og overlatt dette til de som er direkte involvert dvs. arbeidstagere og arbeidsgivere, ville antallet som var fast ansatt øke kraftig, og behovet for ufrivillig deltidsansatte og vikarer ville synke kraftig.

Om dette konkrete forslaget siterer vi fra Dagbladet, og vi skyter inn kommentarer: ”I dag kan det bli lettere å kreve hel stilling. Rigmor Aasruds heltidsbombe om lovfesting blir godt mottatt i LO, AUF og SV. I dag skal saken opp i Ap.

I går kveld kunne Dagbladet fortelle at et internt Ap-utvalg, med Ap-statsråd Rigmor Aasrud i spissen, foreslår at deltidsansatte skal kunne, med en strengere lovtekst enn dagens arbeidsmiljølov, kreve retten til en heltidsjobb når det lyses ut nye eller er ledige stillinger i en bedrift.”

DLF: Dersom den som allerede er i bedriften hadde egnet seg, ville vedkommende ha blitt ansatt. Grunnen til at bedriften annonserer eksternt er at den vil ha en annen i stillingen: Nå blir denne mulighet fjernet, og resultatet blir at virksomheten muligens ikke vil annonsere etter en ny ansatt.

Dbl: ”For i dag (28/3) skal forslagene opp i Aps sentralstyre. Blir det vedtatt der, kan lovfesting av retten til heltid bli en politisk realitet. I helga vedtok SV at også de vil ha et klarere lovverk som gir deltidsansatte fortrinnsrett på ledige jobber.

Forslaget ligger tett opp til det LOs nestleder Gerd Kristiansen forslag om å styrke fortrinnsretten til heltidsstilling.

- Jeg er utrolig glad på vegne av alle de damene som nå får en reell rett til hel stilling, sier Kristiansen til Dagbladet, i en kommentar til Aasrud-utvalget innstilling til Aps sentralstyre.

DLF: Dette er vel en rettighet av samme type som de man har snakket om innenfor eldreomsorgen og helsevesenet. Slike vedtatte rettigheter er lite eller intet verd.

Dbl: ”I Ap har det lenge vært strid om man skal lovfeste retten til heltid. …”
DLF: Dette fordi noen i Ap forstår de økonomiske årsakssammenhengene vi har påpekt over.

Dbl: ”LO, AUF og flere i Aps kvinnenettverk har stått steilt på kravet om en lovfesting.”

DLF: Fordi disse enten ikke forsår eller later som om de ikke forstår de økonomiske årsakssammenhengene vi ha påpekt ovenfor.

For å oppsummere: restriksjoner på frivillighet mht. produksjon, handel og arbeid/ansettelser fører alltid til at det er de svakeste som rammes hardest. I dette tilfellet vil en slik bestemmelse føre til at enda flere blir stengt ute fra arbeidslivet.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/03/28/nyheter/rett_til_heltid/eskil_pederse...