Heldigvis, monstermastene kommer

I går ble det kjent at regjeringen sier Nei til sjøkabel og Ja til luftspenn for å få frem kraft til områder på Vestlandet, dette til tross for den egentlige ikke spesielt store, men svært høyrøstede motstanden som om preget mediene i noen varme sommeruker i fjor sommer.

Vi er ikke overrasket over dette. I motsetning til de andre store partiene klarer Arbeiderpartiet iblant å stå fast på riktige standpunkter selv om det er en viss høyrøstet motstand.

Vi leser at anleggsarbeidene skal starte i april, altså i neste måned, og at spennet skal være ferdig allerede i 2012. Vi synes dette er en riktig måte å gjøre det på, og vi er glade for at strømsituasjonen på Vestelandet vil være tryggere fra vinteren 2012/13: som kjent tyder solens normale svingninger på at vi nå går inn i en periode med kaldere klima, og vestlendingene kan da allerede fra 12/13 i større grad stole på at de får strøm til sine varmeovner.

Motstanderne – miljøbevegelsen , SV, etc., - har allikevel ikke gitt opp. Nå planlegger de sivil ulydighet for å stanse utbyggingen. Antagelig er disse menneskene ikke kjent med at slike aksjoner aldri har stoppet en eneste kraftutbygging.

Motstanderne som vil aksjonere på denne måten viser med dette ikke bare at de ikke har argumenter som gir gjennomslag, de viser også forakt for den demokratiske prosess. De vil bruke vold for å stanse gjennomføringen av lovlige og demokratisk fattede vedtak.

Ja, det finnes gode saker som man kan benytte sivil ulydighet for å markere, men å hindre at vestlendinger får en sikker strømtilførsel er ikke blant dem.

Hva er så disse motstandernes hovedargument? Jo, det er at dersom man bygger luftspenn så vil enkelte fjellturister få forstyrret sin naturopplevelse ved at de muligens får skimte en mast og kabler i det fjerne. Er denne uberørte naturopplevelse så stor at det er verd usikker strømtilførsel for vestlendingene? Etter vårt syn er den ikke det.

(Argumentet som går på at det er en verdi i seg selv å bevare uberørt natur er ikke noe argument i det hele tatt siden innholdet i argumentet ikke på noe vis er relatert til noe som er til fordel eller ulempe for mennesker.)

Vi i DLF er altså tilfreds med at kraftforsyningen til Vestlandet nå blir oppgradert på en effektiv og relativt sett sikker og billig måte.
.
.
.
.
.
.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2093611.ece