Et par momenter i Adecco-saken

Pressen har fråtset i Adecco-avsløringer de siste dagene (vår kommentar er linket til nedenfor), men det slår oss at også i denne saken er pressedekningen svært skjev. I dag skal vi kort omtale et par momenter som fortjener en mer saklig behandling enn de har fått i pressen.

Dagsrevyen fortalte i går om en polsk sykepleier som etter å ha jobbet i Adecco endte opp med å skylde Adecco penger! Man fikk det inntrykk at Adecco var en utbyttende og undertrykkende arbeidsgiver, men den oppmerksomme seer fikk med seg bakgrunnen for påstanden: For å bli ansatt måtte den polske sykepleieren lære seg norsk, noe vi synes er et helt rimelig krav, og gjennom Adecco ble hun tilbudt et kurs i norsk. Hun skulle for dette kurset betale kr 50 000 med trekk i lønnen fra Adecco. Men så sluttet hun i Adecco før alle avdrag var betalt, og hun fikk da en regning fra Adecco på restbeløpet.

Bortsett fra at kurset synes noe dyrt - men kanskje det å lære bort helse-norsk er komplisert og kostnadskrevende - ser vi ikke at Adecco har gjort noe urimelig i denne saken. Vårt inntrykk er at sannheten er stikk i strid med fremstillingen slik den ble vektet i Dagsrevyen.

Så over til en annen og mer prinsipiell sak. Avsløringene på Adecco har gått på at ansatte har jobbet doble vakter, og at lønningene har vært lave. Det første er strid med loven, men det andre er det ikke.

Men hvordan blir dette dersom man sammenligner Adeccos private sykehjem med forholdene i kommunale sykehjem? I de kommunale sykehjemmene regner vi med at det ikke forekommer doble vakter, og at alle ansatte har tarifflønn. Men hvordan har beboerne det? I mange tilfeller sikkert bra, men vi har de siste tiår les utallige historier i pressen om at beboerne får middag klokken 12, at de må legge seg klokken 16, at de sjelden får mulighet til å dusje, at de må vente med dobesøk, osv. –kort sagt at forholden for beboerne er uverdige.

Slike ting er der ingen som har fortalt om Adeccos sykehjem.

La oss for å oppsummere det siste punktet sitere fra en kronikk om dagens offentlige eldreomsorg i Aftenposten i dag 25/2, en kronikk som er skrevet av en person hvis foreldre nå er tatt hånd om av det offentlige hjelpeapparatet, og som nå har fått førstehånds erfaring av hvordan det kan være: ”[Det er] et uhyrlig system jeg hadde hørt rykter om at fantes, men som jeg har skjøvet foran meg og håpet ikke ville ramme meg. Og fordi raseriets villskap er kort, kan bedrøveligheten fortsette og overgrepene finne sted, med bare tidsavgrensede protester. …”

Vi vil ikke si mer annet enn å henvise til vår kommentar om Adecco-saken og vårt program.
.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2011/02/23/nyheter/helse_og_omsorg/innenriks/155...

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.300929

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4041151.ece
http://stemdlf.no/node/4859

http://stemdlf.no/stortingsprogram