Enda en anti-mobbekampanje

Myndighetene setter i disse dager i gang enda en anti-mobbe-kampanje. Vi siterer fra VG: ”VG Nett kan torsdag presentere brevet Kristin Halvorsen sender ut til samtlige norske ordførere i dag. 26 kommuner har allerede signert kunnskapsministerens lokale mobbemanifest. Kristin Halvorsen gir seg ikke før samtlige 430 ordførere har forpliktet seg i mobbekampen.

- I dag starter jeg en kampanje for å få med alle landets kommuner til felles innsats mot mobbing, Det er lokalt i din kommune og på deres skoler mobbingen må bekjempes. Ta utfordringen - bli med oss i kampen mott mobbing, skriver hun i brevet

- Alle ordførere i Norge skal signere manifestet og følge opp dette. Hvis de tar ansvar er jeg helt sikker på at dette vil skape en større bevissthet i hele kommunen - fra kommunestyremøtet til fritidsklubben og skolen, sier Kristin Halvorsen til VG Nett.[osv. osv.]” (sitat slutt fra VG).

Mobbing er selvsagt et stort problem for de som rammes. Og de som rammes er ikke bare barn og skoleelever, men også voksne mobbes for eksempel av kolleger. Og til og med bloggere mobbes – fordi de har andre interesser enn mobberne (!?). Men det er selvsagt verst når barn mobbes.

At barn gruer seg til å gå på skolen fordi de mobbes av medelever – eller endog av lærere! – eller er redde for å sjekke SMSer de mottar, er bare grusomt. Vi ser også at innlegg i åpne debattfora på Internett svært lett glir over i ren utskjelling og latterliggjøring.

Politikere er selvsagt oppmerksomme på problemet, slik vi nå ser at Kristin Halvorsen er, og slik spesielt Kjell Magne Bondevik var tidligere, og de setter i gang stor kampanjer for å få slutt på uvesenet.

Men intet nytter. Dvs. ingen av de kampanjer som er satt i gang de siste ti årene har natt noen stor effekt; mobbingen fortsetter i stort omfang.

Kampanjer på skoler, slik som kunnskapsministeren nå setter i gang, har liten effekt. De har kanskje en liten kortvarig effekt mens de pågår, men når de er over går alt tilbake til det gamle.

Hvorfor skjer dette? Og hva kan gjøres for å få slutt på det (eller redusert det kraftig)?

Grunnen til at det skjer er at mobberne har liten selvtillit, og utvikler en holdning om at de blir verdifulle når de kan heve seg over og latterliggjøre andre. Dette henger naturligvis sammen med at de har liten respekt for andre mennesker. Dette er inngrodde holdninger som er bygget opp over lang tid. Og som sagt, en kampanje på skoler kan ikke gjøre mye for å rette opp slikt. La oss også ha nevnt at den utbredte tilgivelsesetikken fører til at kriminelle inkludert mobbere i alt for liten grad blir straffet, og at den effekt som straff har for å redusere ugjerninger derfor ikke kommer til anvendelse.

Hvordan ska man da forhindre slikt? Det beste mot slik utbredt mobbing er at alle barn blir opplært fra de er små til å vise respekt overfor andre, og til å omgås andre på en vennlig måte. I enkelte tilfeller er det slik at dette kun kan skje gjennom opplæring over lang tid, og dette skjer da best i familien. Mao. i barnehaver og i de første skoleår er det enkelte barn som ikke får den opplæring som er nødvendig for at de skal kunne lære å behandle andre på en respektfull måte.

Det vi sier er altså en mobbing til en viss grad skyldes at enkelte barn i for liten grad er blitt lært opp til å behandle andre mennesker med respekt og vennlighet, og at slik opplæring skjer langt bedre i familien enn i barnehave/skole. Sagt på en annen måte; dersom flere barn i større grad var blitt oppdratt sammen med søsken i familien av familiemedlemmer enn som i dag i barnehaver i grupper på 15-20 av barnehavetanter og –onkler ville mobbing vært et langt mindre problem enn det dessverre er i dag.

(Vi sier ikke her noe negativt om barnehaveansatte. Men de må forholde seg til for mange barn til at de kan ta seg spesielt av de barn som trenger ekstra oppfølging. Dessuten er familiemedlemmer i slekt med barna, og da er de mer tålmodige og forståelsesfulle enn barnehageansatte vil være. Dessuten vil barns forhold til familiemedlemmer være stabilt, men barnehaveansatte stadig skiftes ut, og derfor blir tillitsforhold mellom barn og voksne sterkere i familien enn i barnehaven.)

For å summere opp. Halvorsens kampanje om å bekjempe og redusere mobbing vil være praktisk talt uten effekt, akkurat som de tidligere anti-mobbe-kampanjer. De tiltak som virkelig vil få redusert mobbing kraftig, og som vi kort har skissert over, en politisk sett ugjennomførbare. Derfor vil mobbingen dessverre fortsette som før – selv om alle landets ordfører skriver under aldri så mye.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/brydeg/artikkel.php?artid=10038483

http://voe.blogg.no/