Egypt (- og USA)

Det er fristende å sitere Churchill – ”Dette er ikke slutten, det er ikke engang begynnelsen på slutten, det er slutten på begynnelsen” – når man skal si noe om situasjonen i Egypt etter at president Mubarak valgte å gå av.

Situasjonen er helt uforutsigbar, det er umulig å vite hva som vil skje. Aftenposten er således håpløs optimistisk og naiv når de på sin forside lørdag 12/2 etter Mubarks avgang skrev ”- Nå venter friheten”. Ja, et første skritt mot en modell av vestlig type med visse innslag av frihet er ikke helt umulig, men dette er ikke et sannsynlig resultat. Vi skal si litt mer om dette om litt, men først skal vi kort kommentere USAs rolle.

Egypt under ledelse av Mubarak var USAs nære allierte i 30 år. Noen ganger må man velge mellom pest og kolera, og USA har i en rekke tilfeller valgt å støtte sekulære diktatorer når alternativene har vært kommunistisk diktatur eller islamistisk diktatur. Men i slike tilfeller burde USA har presset diktatoren til å åpne for stadig sterkere innslag av individuell frihet. Med de enorme pengebeløp, og den militære og starstegisk støtte, som USA gir til sine venner, så skulle det være rimelig at USA ville klare å presse diktaturer til å åpne mer for individuell frihet.

Vi har det inntrykk at USA ikke har gjort dette, heller ikke i Egypt. Dette har ført til at i den siste utviklingen i Egypt har USA stått helt på sidelinjen, og at president Obama bare har vært en tilskuer og ikke en spiller. Obama innrømmer dette selv, antagelig ved en glipp: I en kommentar uttalt han at vi/USA nå har "the privilege to witness history taking place." USA er et vitne, altså en passiv tilskuer, og ikke en som aktivt bidrar til å øke friheten for egypterne.

Dette er tragisk, og viser hvor inkompetent og unnvikende USAs administrasjon er (og dette gjelder alle USAs administrasjoner de siste tiårene, med et lite unntak for president Reagans, som virkelig gjorde en stor innsats for å avvikle kommunismen).

Et annet eksempel på USAs inkompetanse ser vi ei en uttalelse fra James Clapper, “the Director of National Intelligence”, som sist torsdag fortalte “the House Intelligence Committee” at Det muslimske brorskap i hovedsak er en sekulær organisasjon. (Han trakk senere uttalelsen tilbake, antagelig etter at en rådgiver hadde opplyst ham om de virkelige forhold.)

Tilbake til Egypt. Hva vil skje? Det er umulig å si. Det kan bli et nytt sekulært diktatur. Det kan bli et islamistisk diktatur av et eller annet slag. Det kan bli et demokrati som famlende beveger seg i retning av en vestlig modell. Og det kan bli borgerkrig, kaos og anarki.

Hva er mest sannsynlig? Det heter, helt korrekt, at et folk får de politikere det fortjener. Dvs. hva slags styre et samfunn har er i samsvar med fundamentale ideer i befolkningen. Og hva slags ideer er det som dominerer i Egypt?

En meningsmåling publisert i investors.com gir svar. Vi siterer:

“What Egyptians Really Want

Romantics in Western media expect "democracy" to flower from the anti-Mubarak rioting in Cairo. But polling shows Egyptians actually seek strict Islamic rule.

According to a major survey conducted last year by the Pew Research Center, adults in Egypt don't crave Western-style democracy, as pundits have blithely trumpeted throughout coverage of the unrest.

Far from it, the vast majority of them want a larger role for Islam in government. This includes making barbaric punishments, such as stoning adulterers and executing apostates, the law of their country. With the ouster of their secular, pro-American leader, they may get their wish.

Among highlights from the Pew poll:

• 49% of Egyptians say Islam plays only a "small role" in public affairs under President Hosni Mubarak, while 95% prefer the religion play a "large role in politics."
• 84% favor the death penalty for people who leave the Muslim faith.
• 82% support stoning adulterers.
• 77% think thieves should have their hands cut off.
• 54% support a law segregating women from men in the workplace.
• 54% believe suicide bombings that kill civilians can be justified.
• Nearly half support the terrorist group Hamas.
• 30% have a favorable opinion of Hezbollah.
• 20% maintain positive views of al-Qaida and Osama bin Laden.
• 82% of Egyptians dislike the U.S. — the highest unfavorable rating among the 18 Muslim nations Pew surveyed.

This empirical evidence refutes the sympathetic narrative broadcast as a continuous loop in the media over the past fortnight. Even after getting beat up by anti-American mobs, CNN's Anderson Cooper portrayed rioters as largely secular yuppies yearning for modernity and the triumph of human rights over martial law.

He and other media elite have it exactly backwards: Egyptians are revolting against Western-style democracy. The Pew poll reveals they do not, in fact, value our principles of individual freedoms, human rights and separation of religion and state.

It is plain they do not want what we want. They want an Islamic theocracy.
And it's highly irresponsible for pundits to assume they want what we do. This is serious business, and we need to deal with facts and reality on the ground and not project our values to make ourselves feel good. The media fatuously whipped up support for a "revolution" at odds with our values and interests.

Now, with a U.S. ally expected to step down, the damage may already be done. The well-organized Muslim Brotherhood, previously outlawed by Mubarak, is in the best position to take advantage of the prevailing sentiment recorded by Pew.”

Vi lar dette tale for seg selv.
.
.
.
.
.

.

http://www.politico.com/blogs/joshgerstein/0211/DNI_Clapper_Egypts_Musli...

http://www.investors.com/NewsAndAnalysis/Article/562840/201102101920/Wha...