Hijabkledte dommere - hva ligger bak?

Det ser nå ut til at det siste forslaget i rekken av å tillate hijab som en del av statlige uniformer ikke vil bli vedtatt. Vi siterer fra Aftenposten 9/2: ”Ap sier nei til hijab på norske dommere. Aps integreringsutvalg vil ikke tillate at dommer og aktor i rettssalene bruker hijab og andre religiøse symboler eller hodeplagg. …” (sitat slutt).

Tidligere er det kommet forslag om at hijab skal tillates som en del av politiuniformen, og nå var det altså et forslag om at dommere skal kunne bruke hijab som lå på bordet. Men hva er det som ligger bak disse forslagene?

La oss først bare konstatere at det ikke er noe krav i islam om at kvinner skal bruke hijab. Islam krever at kvinner skal skjule sin pryd når de er utenfor hjemmet, og enkelte tolker i dag dette som et krav om at de skal skjule sitt hår. Men dette er en tolkning, og det finnes andre tolkninger, tolkninger som er helt i samsvar med Vesten liberale verdier. Men hva symbolisere hijab da? Hijab brukes i dag som et symbol på støtte til politisk islam.

Islam er ikke bare en religion, islam er også en politisk ideologi, en ideologi som forfekter et totalitært religiøst diktatur som styres i samsvar med sharia. Bruk av hijab innebærer altså støtte til innføring av sharia. (Vi regner med at enkelte av de som bruker hijab er tvunget til dette av menn i sin familie, men vi lar dette poenget ligge.)

Dommere bør fremstå som nøytrale. De skal opprettholde og gjennomføre norsk lov, og de skal ellers fremstå som nøytrale og uten andre verdier.

Å utstyre en dommer med hijab blir derfor bare helt vanvittig: en dommer iført hijab er altså en person som har som oppgave å gjennomføre norsk lov, men som ved å benytte hijab tilkjennegir at hun egentlig ønsker sharia. Og sharia innebærer dødsstraff for frafall fra islam, dødsstraff for homofili, ingen ytringsfrihet, grov kvinnediskriminering, og en annenrangs status i samfunnet – inkludert i lovverket - for ikke-muslimer, verdier som er sterkt i strid med norsk lov og med Vestens verdier.

Militant islam – dvs. grupper som representerer militant islam - er også i dag i direkte militær konfrontasjon mot Vesten.

Det blir bare vanvittig dersom en dommer skal vise slike meninger. Det er ille at en dommer har slike meninger, men at et sivilisert samfunn vil tillate dommere å fronte slike meninger er bare vanvittig.

Hva er det da som ligger bak de stadige forslagene om å tillate hijab som en del av statens uniformer? Kan det være at forslagstillerne tror at hijab er et krav innen islam? At de tror at bruk av hijab er like upolitisk som å benytte et smykke med et kors eller en davidsstjerne? Det er mulig, men i så fall er forslagsstillerne så lite velorienterte at de ikke burde ha de stillingene de har.

Hva er det da som ligger bak? Vårt syn er at den mest opplagte forklaringen er at forslagsstillerne tror at dersom vi er imøtekommende overfor våre fiender så vil de oppgi sin kamp mot oss. Vårt syn er at de som ønsker hijab som en del av politiuniformen og som en del av dommeruniformen (for å kalle den det) tror at dette vil føre til at de som støtter politisk islam blir mer imøtekommende overfor oss og Vesten verdier og mildner eller oppgir sin kamp mot oss.

Men dette er helt feil, noe historien også viser (vi skal ikke gjenta historien om Chamberlain og Munchen-forliket med Hitler enda en gang, men denne ettergivenheten førte til en verdenskrig med 50 millioner døde).

Slik ettergivenhet overfor tyranner og diktatoriske ideologier fører bare til at dens tilhengere får vann på mølla og blir enda mer ivrige; de ser at motstanderen er svak, de ser at en seier er i sikte, og de trapper opp sine angrep enda mer.

DLF er imot all ettergivenhet overfor polisk islam (og overfor alle andre totalitære ideologier). Politisk islam er fullstendig uforenlig med individuell frihet. Individuell frihet innebærer religionsfrihet og ytringsfrihet, og dette gjelder selvsagt også muslimer, men tilhengere av politisk islam skal ikke få noen rett til å bruke det statlige maktapparat til å fremme sine frihetsfiendtlige synspunkter, noe en tillatelse til bruk av hijab til statlige uniformer vil gi dem.

.
.
.

.
.

.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4023720.ece