Sara Azmeh Rasmussen

Det finnes fortsatt helter, personer som til tross for stor motgang, og mer eller mindre alene, kjemper for det rette og rettferdige.

En av disse er Sara Azmeh Rasmussen. Hun har i mange år stått sterkt og kraftig imot enkelte muslimske gruppers holdninger til homofile.

For tiden kjemper hun for at Islamsk Råd Norge skal ta avstand fra det syn at homofile bør henrettes. Islamsk Råd Norge har sagt at de ikke vil gå inn for innføring av dødsstraff mot homofile i Norge, men for Rasmusen er dette ikke tilstrekkelig.

Alle anstendige mennesker støtter Rasmussen i dette. At en organisasjon i Norge på noe vis støtter det syn at homofile børe straffe, eller endog henrettes, er intet annet enn barbarisk.

Den sak som Rasmusen kjemper for burde har bred oppslutning, men det ser ut til at bred oppslutning i Norge er forbeholdt saker som mangler enhver fornuftig begrunnelse – bred oppslutning får man når man kjemper mot kraftproduksjon, mot monstermaster, mot at et sykehus skal legges i nabokommune, eller når personer som bevisst bryter lover om opphold/innvandring i samsvar med lover og vedtak i rettsapparatet blir sendt ut av landet – det er slike saker om opptar folk. At en organisasjon reelt sett går inn for at homofile bør henrettes blir møtt med et stort gjesp av det norske folk. Det er fremdeles godt grunnlag for Henriks Ibsens uttalelse om at ”Det norske folk er ikke et folk, det er en befolkning”, og for han syn om at personer som kjemper for sannhet og rettferdighet blir betraktet som folkefiender.

Men tilbake til Rasmussen. Akkurat nå demonstrerer hun utenfor lokalene til Islamsk Råd Norge, og hun har latt demonstrasjonen gå over i en sultestreik.
Etter vårt syn burde dette ikke vært nødvendig. Etter vårt syn burde størstedelen av befolkningen støttet henne, og hvis bare en liten andel av de som for eksempel demonstrerte mot utsendelsen av Marie Ameli hadde møtt opp for å vise at de var imot at homofile bør henrettes, ville denne saken hatt en så stor tyngde at Islamsk Råd antagelig ville ha gått ut med en uttalelse om at de var imot at personer skulle henrettes bare pga sin legning.

Unnsett, hvis det ikke er blitt klart av det som vi har sagt over så vil vi st at vi støtter, og har stor beundring for, Sara Azmeh Rasmussen, og at vi håper at et stort antall mennesker slutter seg til hennes demonstrasjon. Vi håper også at homofile ikke på noe vis og ikke noe sted vil risikere å bli utsatt for trakassering og vold, og det som verre er, pga sin legning.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10021543
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10021620