Hykleri fra venstresiden

Da SV gikk med i regjering etter valget i 2007 var det mange som sa at dette ikke ville gå, SV kunne ikke fungere som et regjeringsparti. Og vi som sa dette fikk rett. Ja, regjeringen er fortsatt samlet (selv om den har satt verdensrekord i utskiftninger av mannskap underveis), men grunnen til at den fortsatt sitter er at SV ganske raskt satte ny rekord i kamelspising.

En regjering bestående av det meget pragmatiske og løsningsorienterte Ap og det virkelighetsfjerne, akterutseilte og idealistiske SV kan ikke fungere. Og det som har skjedd er at Ap har fått gjennomslag i alle saker hvor det har vært uenighet mellom Ap og SV. Og derved, SV har tapt alle saker hvor de har vært uenige med Ap.

(Enkelte kan jo si at SV ved å være med i regjering har hatt en viss viktig innflydelse bak kulissene, og de har et poeng, men dette er noe som ikke syns; og SV har nå bunnrekord på meningsmålingene. Og den innflydelse SV i så fall har hatt er skadelig på sikt.)

Hvordan Ap opptrer for ikke å skade SV mer enn absolutt nødvendig ser vi nå i saken om oljeboring utenfor Lofoten/Vesterålen. Ap forstår at oljeutvinning i nord er en nødvendig og på alle vis en god sak: den skaffer velgere, den skaffer energi, den skaffer arbeidsplasser, den styrker distriktene, osv. Men SV er selvsagt imot alt dette.

Dvs. det som er SVs standpunkt nå er at de skal være imot en konsekvensutredning av oljeleting/boring, noe som i dagens klima er nødvendig før man setter i gang med det produktive arbeidet.

Så det Ap har funnet på er at man skal gjøre dette arbeidet, men under et annet navn. Vi siterer fra VGs leder 31/1: ”Regjeringspartiene ser ut til å kunne omgå uenigheten om oljevirksomheten utenfor Lofoten og Vesterålen ved å foreta et stykke politisk lureri. Man gjennomfører det meste av det arbeidet som blir gjort i en konsekvensutredning, men man kaller det noe annet. … Dette skuespillet ansees nødvendig fordi SV overhode ikke vil vite av en konsekvensutredning.”

Hvorfor er SV imot en konsekvensutredning? VGs lederskribent svarer: ”SV er imot oljevirksomhet i nord uansett, og anser følgelig konsekvensutredning som en vederstyggelighet”. Tittelen på VGs leder er i fullt samsvar med dette ”Politisk triks”.

Men SV og Ap er ikke alene om å fare med triks i denne saken. Vi siterer fra Aftenpostens forside i dag, 1/2: ”LO støtter SV-forslaget om å innhente mer informasjon om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen [noe som altså er de innledende fasene av en konsekvensutredning under et annet navn], og sier dermed nei til konsekvensutredning av oljeleting nå. Men for LO-ledelsen er det bare snakk om en utsettelse for å berge det rødgrønne samarbeidet”.

Det idealistiske SV går altså med på dette lureriet. Og det gjør også Ap. Og LO.

Ja, det er mulig dette – politiske triks, lureri, hykleri og dobbelspill fra politikere på høyeste nivå - er veien til makt, men det er også veien til øket politikerforakt, og til en redusert respekt for lov og rett.

Så venstresiden oppnår akkurat det man kunne forvente.