Enda en terroraksjon

Enda en gang har vi opplevd en terroraksjon i Vesten eller i Vestens nærhet. Til den lange rekken av navn på byer og steder som er blitt rammet – New York, London, Bali, Madrid, Beslan, Bombay, Moskva, Stockholm – kan vi nå føye Moskva til på listen enda en gang.

I går utløste en selvmordsbomber en bombe på 5-10 kg TNT på en flyplass i Moskva, og innpå 40 tilfeldige reisende døde. Flere enn 100 ble skadet.
Dette er akkurat det samme som har skjedd en rekke ganger tidligere: militante muslimer går til angrep på tilfeldige sivile midt i ellers fredelige områder.

Vi har sagt flere ganger tidligere at slike aksjoner har sin begrunnelse i islam. Vi sier ikke at alle muslimer er terrorister eller at alle muslimer støtter terror, det vi sier er at islam begrunner terror mot ikke-muslimer, dvs. de vantro.
Denne aksjonen har visstnok sin bakgrunn i krigen i Kaukasus (Dagbladet: ” - Sannsynligheten stor for at opprørsgrupper i Nord-Kaukasus står bak”.)

Slike aksjoner er uttrykk for det verste barbari, men la oss ta opp et moment som sjelden blir kommentert. Det hevdes at dette er ressurssvake gruppers måte å krige på. For å holde oss til Kaukasus-situasjonen: Russland kriger i Kaukasus, og gjør dette med velutdannede og veltrente soldater, samt fly, stridsvogner og andre høyteknologiske våpen. De gjør dette, sannsynligvis på en alt for grusom og klønete måte, for å hindre etableringen av islamistiske diktaturer i området. Islamister i området har ingen mulighet til å stå imot dette, og har, hevdes det, ingen annen mulighet for å kjempe imot enn å utføre terror mot tilfeldige reisende på russiske flyplasser eller T-banestasjoner. Dette skal visstnok være et argument som skal begrunne og legitimere terrorangrep mot sivile i storbyer i Vesten.

Men en viktig regel for krigføring er at man i størst mulig grad skal unngå å ramme sivile. Det er legitimt i krig å angripe (i rekkefølge) militære mål, strategiske mål og politiske mål. Hvis sivile rammes som en bi-effekt av slike angrep så er dette akseptabelt. Kun i siste instans, etter at alle andre typer mål er blitt angrepet og motstanderen fortsetter å kjempe (for eksempel slik som Japan gjorde frem til 6. august 1945), kan man legitimt angripe sivile for å få en slutt på krigen.

I dette tilfellet, når militante muslimer angriper, så er tilfeldige sivile deres første mål. Dette bare viser den kolossale menneskefiendtlighet og forakt overfor mennesker og menneskers liv som de militante muslimene utviser. Og dette er noe de har hentet fra islam.
.
.
.
.
.
http://www.dagbladet.no/2011/01/24/nyheter/utenriks/terror/russland/domo...