Svart arbeid – og reaksjonene på det

Det bli mer svart arbeid. Dette er ikke bare en uunngåelig utvikling i sosialdemokratiet, vi hører det også i ulike nyhetsmedier for tiden.

TV2-nyhetene skriver i går følgende: «Økokrim slår alarm om svak skattemoral og økt trygdesvindel i Norge. Økokrim ønsker holdningsendring hos det norske folk. 40 prosent av nordmenn synes svart arbeid er ok. Samtidig er trygdemisbruk utbredt i Norge. Økokrim er bekymret.» Ikke bare Økokrim er bekymret: i en nyhetssending på TV i går sto både Per Kristian Foss (H) og Jan Bøhler (Ap) frem og st at nå måtte det bli mer kontroll slik at mengden svart arbeid ble redusert.

Vi er enige i at det er ille med svart arbeid, men årsaken til svart arbeid er følgende: for høy skatt og for mange lovreguleringer og skjemaer.

Løsningen på dette problemet er da å redusere skattene, fjerne lovreguleringer og å redusere skjemaveldet. Forsøker man andre løsninger - f.eks. de som Foss/Bøhler går inn for - vil det bare, hvis tiltakene er effektive, føre til at folk jobber mindre. Dette er en konsekvens som er svært ille i og med at det er arbeid som skaper alt vi bruker, trenger og ønsker oss - mao. dersom folk jobber mindre blir velstanden mindre. (Nedenfor linker vi til en artikkel som forteller generelt om hvor skadelig beskatning er.)

Sosialdemokratiet må nødvendigvis føre til at det blir stadig høyere skatter og mer byråkarti, og det er derfor vaskeekte sosialdemokrater som Foss og Bøhler ikke vil ha lavere skatter og færre skjemaer og færre lover, det de vil ha mer kontroll.

Etter DLFs syn er den reaksjonen som Bøhler/Foss står for grovt umoralsk og svært skadelig.

DLF mener at det er skatt og reguleringer (som kommmer til uttrykk i lover og skjemaer) som er umoralsk. Vi mener at enhver bør ha frihet til å jobbe så mye han vil, og til å beholde det han tjener. Restriksjoner på dette vil bare føre til mindre arbeid, noe som er det samme som mindre produksjon. Slike restriksjoner vil også fungere som en straff for de som jobber produktivt og en belønning for de som ikke jobber produktivt (bla. gjennom de skattefinansierte overføringer til de uproduktive). Skatt er derfor skadelig, og jo høyere skatten er, jo mer skadelig er det. De sosialdemokratiske partiene – fra SV til FrP – fører altså en politikk som er meget skadelig dersom man har velstand som mål.

Denne sosialdemokratiske politikken fører også til mindre respket for lov og rett og til mer kriminalitet, og et utslag av dette er den stadig økende trygdesvindelen. Etter DLFs syn bør det som i dag er trygder som betales av det offentlige erstattes av private forsikringsordninger. Da vil det store og stadig økende problemet med trygdevsindel også minimaliseres.

Kort sagt: svart arbreid er et stort og økende problem, og det bør reduseres. Dette er dog umulig under sosialdemokratiet. Sosialdemokratiet vil bare gjøre problemet større og større.

La oss helt til slutt si at DLF ikke oppfordrer noen til å bryte eksisterende lover. Desom man er uenig i en lov bør man arbeide innenfor det politiske systemet for å endre den. Og DLF er det eneste parti i Norge som ikke er sosialdemokratisk.

.
.
.
.
.

«Beskatningens begredelige historie»: http://vegardmartinsen.com/skatt.html

DLFs program: http://stemdlf.no/stortingsprogram

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/oekokrim-vi-svindler-for-titalls-mil...