Like for like?

Som kjent har regjeringen møtt store lokale protester etter at de vedtok å utsette bygging av nytt sykehus i Molde.

Vi siterer en overskrift i Aftenposten i dag: ”Politisk sykehusvalg. Ville unngå protester i Kristiansund”. Det artikkelen forteller er at regjeringen valgte å legge det nye sykehuset til Kristiansund i stedet for å legge det til Molde, dette for å styrke sine politiske aksjer i Kristiansund. Når helseministeren har sagt at det kun var helsepolitiske grunner til at plasseringen ble flyttet fra Molde til Kristiansund så er dette da ikke helt korrekt. Aftenposten siterer et internt notat: ”Når det gjaldt plasseringen av et nytt sykehus var det for statssekretæren viktig at man fant en tomt som var så nær Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske myndighetene der …”.

Med andre ord: regjeringen har valgt å legge sykehuset i Kristiansund for å kjøpe stemmer fra innbyggerne der.

Dette har ført til kraftige reaksjoner fra opposisjonen. På Dagsrevyen i går var ordføreren i Molde, Jan Petter Hammerø, en av de som uttalt seg. Ordføreren, som er fra Høyre, sa bla. følgende ” Det er ganske utrolig, dette er et kjempesvik, det er et løftebrudd av dimensjoner … Det har hatt en hensikt: å skaffe stemmer fra en utvalgt kommune. Hvem må betale for dette? Det er pasientene i Romsdal, og ansatte på sykehuset … Det politiske miljø i Norge kan ikke leve med denne type politikk … [vi] må sørge for å få et nytt flertall [på Stortinget] som kan bringe saken på rett spor ... alle faglige vurderinger tilsier at det er best med to sykehus, ett i Molde og ett i Kristiansund”.

Denne Høyremannen sier altså at dersom det blir et borgerlig flertall så vil beslutningene ikke være preget av stemmekjøp, og at da vil kun faglige hensyn bli lagt til grunn for viktige beslutninger.

La oss plukke ett eksempel fra da Høyre nylig var i regjering. Etter initiativ fra statsråd Victor Normann ble et dusin direktorater flyttet ut av Oslo og til distriktskommuner. Alle faglige vurderinger tilsa at dette var meget uklokt, men den Høyredominerte regjeringen kjørte det igjennom allikevel – dette fordi hovedgrunnen til flyttingen, som altså hadde meget store negative effekter, både økonomisk, faglig og menneskelig, var å kjøpe stemmer for Høyre i ulike distriktskommuner.

Så Høyreordføreren, og alle andre som tilhører sosialdemokratiske partier, bør nok være forsiktige med å kaste sten, de sitter alle i glasshus, dvs. de bør unnlate å hevde at andre tar beslutninger på ikke-faglig grunnlag og at de selv er annerledes.

Sosialdemokratiske partier, dvs. partier som ønsker et høyt skattenivå og at en rekke viktige tjenester skal tilbys mer eller mindre gratis av det offentlige, bruker alltid ulike typer løfter – ”dere skal få nytt sykehus”, ”dere skal få en rekke nye arbeidsplasser”, ”dere skal få en bedre skole”, ”dere skal få et bedre helsetilbud” – for å kjøpe stemmer; det er slik sosialdemokratiet er og det er slik det må være. At slike løfter i stor grad brytes er noe alle vet, men dessverre er det slik at folk flest glemmer dette og lar seg lure av neste runde med løfter som blir fremsatt i neste valgkamp.

Alt dette medfører store kostnader for folk flest, men de har i stor grad seg selv å takke fordi de stadig stemmer på disse sosialdemokratiske partiene.

Vil du ha en endring? Stem DLF. Vil du vite hva DLF står for? Les vårt program: http://stemdlf.no/stortingsprogram