Muslimer demonstrerer

Lørdag var det invitert til demonstrasjon mot terror. Etter forrige helgs selvmordsaksjon i Stockholm ønsket norske muslimer å markere avstand til terror, og de ønsket å vise verden at muslimer flest ikke støtter terror. Hvordan gikk det? Vi siterer fra VG: ”Skuffet over oppmøtet under antiterror-markering. Stortingspolitiker Abid Q. Raja etterlyser tydeligere engasjement mot terror blant norske muslimer.

I underkant av 200 mennesker hadde møtt frem til antiterrormarkeringen på Jernbanetorget i Oslo lørdag formiddag. Islamsk Råd Norge tok initiativ til arrangementet i etterkant av selvmordsaksjonen i Stockholm, som ga spørsmålet om islamsk ekstremisme ny aktualitet. Venstre-politiker Abid Raja var ikke blant talerne, men hadde møtte frem for å høre på. Raja understreker at han berømmer initiativet, der både det offisielle Norge ogledende muslimske talspersoner var representert. Oppmøtet er han imidlertid mindre fornøyd med.

- Det er trist å se at oppmøtet er så lite. Det kan nok delvis tilskrives
kulda, men skal jeg være helt ærlig tror jeg muslimer flest ikke føler
behovet for å være her. De er allerede sterkt imot terror, sier Raja til
VG Nett. Han synes det er uheldig, særlig sett i forhold til engasjementet mot karikaturtegningene. Demonstrasjonen på Universitetsplassen i februar samlet nærmere 3000 mennesker.

- I dag er det kanskje 150 mennesker her, og halvparten av dem er
etniske nordmenn.

- Det sender et dårlig signal, all den tid majoriteten av Norges
befolkning ikke er trygge på at muslimer flest tar avstand fra terror, sier
Raja.” (sitat slutt)

La oss trekke inn tall fra et par andre demonstrasjoner i Oslo.

For ca 20 år siden demonstrerte norske muslimer i Oslo til støtte for dødsdommen mot Salman Rushdie. Da var det ca 3 000 muslimer som deltok (tallet er oppgitt i en av de artikler vi linker til nedenfor.)

I desember 2004 var det også en demonstrasjon mot islamsk terror. Da var det ca 50 muslimer som deltok.

Hvis vi oppsummerer:
*Demonstrasjon mot terror desember 2010: 75 muslimske deltagere
*Demonstrasjon mot karikaturtegningene februar 2010: 3000 muslimske deltagere
*Demonstrasjon mot terror desember 2004: 50 muslimske deltagere
*Demonstrasjon til støtte for dødsdom mot Salman Rushdie februiar 1989: 3000 muslimske deltagere

Så det virker som om norske muslimer er langt mer opptatt av å demonstrere mot romaner og tegninger de oppfatter som krenkende, enn å demonstrere mot terror som begås av muslimer i islam navn. Man kan få det inntrykk at muslimer flest mener at tegninger og romaner som fornærmer muslimers følelser bør være forbudr, mens massedrap på tilfeldig sivile i islams navn er akseptabelt.
.
.
.
.
.
.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/-alqaida-har-planlagt-selvmordsangrep...

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/12/04/416578.html

http://stemdlf.no/node/3922

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028415

http://www.document.no/2010/12/tam-demo-mot-terror/