To Nobelpriser

Vinnerne av årets Nobelpriser for litteratur og fredsarbeid var for en gangs skyld verdige.

Kineseren Liu Xiaobo er en opposisjonell som som kjent ikke fikk være til stede under prisoverrekkelsen sist fredag. Kinesiske myndigheter ville ikke la ham reise ut av landet. Det er bare en gang tidligere noe lignende har skjedd, og det var da tyskeren og nazi-motstanderen Carl von Ossietzky fikk prisen i 1936; da lot nazi-regmet ham ikke få reise ut av landet. (Det var et par russere som ikke møtte frem for å motta sine tildelte priser, Aleksander Solsjenitsyn møtte ikke for å motta litteraturprisen i 1970, og Andrej Sakaharov møtte ikke for å motta fredsprisen i 1975, men det var ikke fordi kommunistregimet ikke ville la dem reise, det var fordi prisvinnerne fryktet at myndighetene i Sovjetunionen ikke ville slippe dem inn igjen når de skulle reise tilbake.)

Interessant nok er dette ikke den eneste parallellen mellom oppførselen til nazi-regimet i Tyskland og dagens regime i Kina. Tyskland opprettet en egen fredspris for å ta oppmerksomheten bort fra Ossietsky, men det ble for å si det forsiktig ingen suksess. Regimet i Kina opprettet som kjent også en egen fredsprins, Confusius-prisen, men den ble heller ikke noe suksses; vinneren,Taiwans tidligere vise-president Lien Chan, brød seg ikke engang om å møte frem for å motta prisen. En avis omtaler seremonien slik: «Beijing's honour ceremony ends in obscure farce».

Forøvrig har tullebukken Johan Galtung som ventet gått imot tildelingen til Liu Xiaobo. Han sier at man må «forstå at det han [prisvinneren] står for, går langt ut over demokratiske prinsipper. Liu står for en ren amerikanisering av Kina ... [han] står i realiteten for en amerikansk samfunnsordning med et kapitalistisk system». Dette styrker oss i vår oppfatning om at prisen gikk til en verdig vinner.

Vi er altså tilfreds med at de som kjemper for øket frihet i Kina får støtte og oppmerksomher. Men la oss også si at det er et tegn på en positiv utviking for Kina at det finnes opposisjonelle der. Det finnes land hvor det ikke er opposisjonelle, dvs. det finnes land hvor de blir eliminert, og disse landene er da enda mer frihetsfiendtlige enn Kina. Hvilke land tenker vi på? Vi tenker selvsagt på land som i stor grad styres i samsvar med sharia, f.eks. Iran og Saudi-Arabia. Vi håper at også disse landene vil utvikle seg slik at det blir rom først for opposisjon, og så at disse landene vil komme inn i en utvilking henimot øket frihet.

Også årets litteraturpris er verd å kommentere. Ikke alle prisvinnerne de siste årene har vært spesilet talentfulle, men siden de har vært venstreorienterte så har tildelingene ikke vekket noen store protester. Årets vinner, derimot, Mario Vargas Llosa, er ikke bare en stor forfatter, han er også tihenger av stor individuell frihet. Llosa er altså en ekte klassisk liberaler. Tildelingen har da møtt en viss motstand, bla. er tildelingen i svenske aviser beskrevet som en seier for det ytre høyre, og Llosa er blitt beskrevet som alt fra å være «anti-feminist» til å være «erke-macho», og - selvfølgelig – for å være rasist, en merkelapp de venstreorenterte setter på alle de er uenige med.

Her er noen sitater som viser Llosas meninger:

"Defending the individual is the natural consequence of believing in freedom as an individual and social value par excellence because within a society, freedom is measured by the level of autonomy citizens enjoy to organize their lives and work toward their goals without unjust interference, that is, to strive for "negative freedom," as Isaiah Berlin called it in his celebrated essay.

Collectivism was inevitable during the dawn of history, when the individual was simply part of the tribe and depended on the entire society for survival, but began to decline as material and intellectual progress enabled man to dominate nature, overcome the fear of thunder, the beast, the unknown and the other--he who had a different color skin, another language and other customs. But collectivism has survived throughout history in those doctrines and ideologies that place the supreme value of an individual on his belonging to a specific group (a race, social class, religion or nation).

All of these collectivist doctrines--Nazism, fascism, religious fanaticism and communism--are the natural enemies of freedom and the bitter adversaries of liberals. In every age, that atavistic defect, collectivism, has reared its ugly head to threaten civilization and throw us back to the age of barbarism. Yesterday it was called fascism and communism; today it is known as nationalism and religious fundamentalism.»

«Thus, the liberal I aspire to be considers freedom a core value. Thanks to this freedom, humanity has been able to journey from the primitive cave to the stars and the information revolution, to progress from forms of collectivist and despotic association to representative democracy. The foundations of liberty are private property and the rule of law; this system guarantees the fewest possible forms of injustice, produces the greatest material and cultural progress, most effectively stems violence and provides the greatest respect for human rights.

According to this concept of liberalism, freedom is a single, unified concept. Political and economic liberties are as inseparable as the two sides of a medal. ...»

«The path taken by the black-marketeers—the poor—is not the reinforcement and magnification of the state but a radical pruning and reduction of it. They do not want planned, regimented collectivization by monolithic governments; rather, they want the individual, private initiative and enterprise to be responsible for leading the battle against underdevelopment and poverty.»

Så i år har både fredsprisen og litteraturprisen gått til verdige vinnere. Hvem skulle tro at noe slikt kunne skje etter at folk som Obama og Carter og Gore og Jelinek og Pinter og Fo er blitt betraktet som typiske og verdige vinnere?
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/12/10/nyheter/innenriks/nobel/johan_galtung...

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/v/mario_varga...

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/sanningen-ar-till-for-historiker-sv...

http://www.montrealgazette.com/news/Beijing+honour+ceremony+ends+obscure...

http://freestudents.blogspot.com/2010/10/llosas-confessions-of-liberal.html