En god nyhet fra USA: Skattekuttene beholdes

Dessverre tar vi ofte for oss dårlige nyheter i disse kommentarene, og det er fordi det for tiden er langt mellom de gode nyhetene. Men i dag vil vi kommentere en god nyhet. Først siterer vi artikkelen om saken i Dagbladet, som naturlig nok fremstiller dette som en dårlig nyhet: ”Skattekuttene fra Bush-æraen beholdes. Obama lover ny skattekamp om to år.

Alle amerikanere, også de rikeste, får beholde skattelettelsene de fikk under president George W. Bush, stikk i strid med president Barack Obamas tidligere lovnader.

- Jeg er like mye imot skattelettelsene i dag som jeg har vært i flere år, sa Obama på en pressekonferanse tirsdag.

Dagen i forveien kjempet han igjennom et kompromiss med republikanerne som gjør at skattelettelsene beholdes de neste to årene …

USA sliter med et enormt budsjettunderskudd, og Obama lovet i valgkampen å omgjøre forgjengerens vedtak om skattelette for de rikeste. Dersom Kongressen vedtar forslaget, går han nå tilbake på dette løftet

Samtidig ba han sine demokratiske kollegaer om å stille seg bak kompromisset, som har fått en kjølig mottakelse blant mange av presidentens partifeller. …

- Derfor er det viktig at vi forhindrer at også vanlige familier mister skattelettelsene fra og med første januar, fortsatte han.

Ifølge avtalen med republikanerne skal skattelettelsene videreføres ut 2012. ...” (sitat slutt).

At skattene ikke vil øke er altså en svært god nyhet.

Det som skaper velstand er produksjon, og produksjonen bør være så effektiv som mulig. For eksempel er en bonde med en traktor mer effektiv enn en bonde med kun en spade. Slik effektivitet kommer av kapitalakkumulasjon, og dette igjen er resultat av at noen har investert kapital.

Det er de rike som investerer, og jo mer de rike har å investere, og jo flere rike det er, jo større blir velstanden.

Når man har lave skatter vil det være flere som har kapital å investere, og derfor vil lavere skatter føre til mer investeringer, noe som igjen øker velstanden.

Men hvis disse skattelettelsene ikke hadde gått til de rike, men hadde gått til offentlige tiltak, eller til de som ikke er fullt så velstående, hva hadde skjedd da?

Hvis disse pengene hadde gått til de mindre velstående ville pengene ha gått til vanlig forbruk, og ikke til investeringer. Dette ville ikke ha ført til noen økning i velstand i samfunnet som helhet, det ville bare øket levestandard noe for de som mottok pengene, og det ville ha redusert deres incentiv til å komme i jobb og derved til å bidra i produksjonen. La oss skyte inn her at dersom pengene ville ha gått til investeringer ville også disse mennesker ha kunne få seg mer produktive jobber, og de ville ha kunnet øke sin levestandard på den måten.

Hvis det offentlige hadde beholdt disse pengene (og at de ikke ville ha blitt direkte utbetalt til borgerne) ville de enten gått til investeringer i virksomheter som egentlig fortjente å gå overende (slik Bushs og Obamas mange redingspakker gjorde), eller de vill ha gått til å bygge opp omfattende byråkratier, som bare virker negativt mht produktiviteten.

Dersom skattelettelsene ikke hadde blitt forlenget ville det ha ført til en ytterligere knekk for økonomien, og arbeidsløsheten ville ha steget enda høyere.

Artikkelen nevner også budsjettunderskuddet, og det er ille at dette finnes. Men skal man fjerne det må man ha vekst i økonomien; man må altså ikke forsøke å dekke det inn ved skatteøkninger; og det som gir vekst er altså å fjerne restriksjoner på privates muligheter til å investere og produsere.

Vi vil også ha nevnt at det også finnes et moralsk aspekt her. Alle skattlettelser er av det gode fordi pengene tilhører skatebetaleren selv. Å redusere skatter er derfor å la den enkelte beholde mer av det som i utgangspunktet er hans egne penger, noe som på alle vis er riktig.

DLF er derfor tilhenger av alle skattelettelser. Alle, både de rike og de mindre rike, bør få skattelettelser. Men det er også klart at det er skattelettelser for de rike som har en mest gunstig effekt på økonomien, dvs. for alles levestandard.

.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/12/07/nyheter/utenriks/obama/usa/skatt/1461...