Strømprisen

Det er blitt vinter, det settes kulderekorder en mass - og folk har behov for å fyre.

Mye av fyringen skjer med strøm, og av grunner vi vil komme tilbake til går nå strømprisen til himmels. Avisene er derfor fulle av tips om hvordan man kan få lavere strømpris. (Det som virkelig kan få strømprisen ned blir naturligvis reelt sett ignorert.)

Vi siterer fra VG: ”Slik kan du påvirke strømprisene. Regjeringen foreslår kuttiltak.

Hvis strømprisene skal bli lavere må du og jeg bli flinkere til å bytte strømleverandør.”

Så det å skifte strømleverandør kan altså få strømprisen ned. I hvert fall hvis vi skal tro VG.

”Samtidig må det innføres strammere konkurranse i strøm-markedet. Det fastslår Olje-og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) etter å ha mottatt en ny rapport om tilstanden i det norske kraftmarkedet tirsdag.”
Regjeringen foreslår altså ”strammere konkurranse”, hva nå det er.

Vi siterer litt mer fra VG: ”Norge ligger på Europatoppen i høye strømpriser. Bare det siste døgnet har strømprisen gått opp svimlende 23 prosent på ett døgn i Midt-Norge og Nord-Norge, viser en oversikt fra Dine Penger. Etter strømsjokket sist vinter, med priser opp mot 14 kroner enkelte timer, nedsatte regjeringen et utvalg som skulle vurdere det norske kraftsystemet. I dag kom resultatet, i form av en rekke tekniske tiltak som kan redusere sjokkprisene. … Ekspertutvalget konkluderer med at streng kulde, utfall av svensk kjernekraft, reduserte magasinfyllinger og reduserte importmuligheter var hovedårsakene til de høye pristoppene sist vinter.”

Det er intet poeng i å sitere mer fra VG.

La oss heller fortelle hva som er problemet, og hva som er løsningen. Grunnen til at strømprisen stiger kraftig er at etterspørselen er for stor i forhold til tilbudet. I slike tilfeller vil - og må – prisen alltid øke, dette for å tilpasse etterspørselen etter tilbudet. Med andre ord: årsaken til de høye prisene er at det produseres for lite kraft i forhold til hva behovet er.

Sagt på en annen måte: de som er ansvarlige for de høye prisene er alle de som har vært imot utbygging av vannkraft, inkludert de som har vært imot kraftledninger, og de som er imot atomkraft.

Videre, kraftproduksjonen i Norge er i stor grad basert på vannkraft, og denne produksjonen forutsetter regn. Kommer ikke regnet forblir magasinene tomme, og da blir det ikke produsert noe kraft. Mao, Norge har en kraftproduksjon som er avhengig av tilfeldigheter som mengden regn på høsten.

Dette er ikke bare uheldig, det er kolossalt uansvarlig: om vinteren må vi fyre, og da må vi ha kraft. Å han en kraftforsyning som er basert på tilfeldigheter er intet annet enn primitivt. Man bør, spesielt når man har kalde vintre slik man har i Norge, ha en kraftforsyning som er uavhengig av været.

Atomkraft er en sikker og billig og forurensingsfri energikilde, og for å sikre fremtidig energiforsyning bør det også i Norge etableres tilstrekklig antall kjernekraftverk slik at vi hver vinter fremover kan være sikre på at vi vil ha tilstrekkelig kraft til at alle igjennom hele vinterkulden kan varme sine hjem og sine arbeidsplasser for en billig penge. (Det vil dog ta noen tid før slike kraftverk kan være i drift, planleggingsprosessen er lang.)

Når vi ser på avisartiklene om dette så viser de at alle er opptatt av strømprisene. Men som vi sa innledningsvis er det sjelden å se at det viktigste poenget blir berørt: grunnen til at vi har disse problemene hver vinter er altså at produksjonen er for liten: Det som kan rette på dette – det eneste som kan rette på det – er å øke produksjonen. Det er dette som få eller ingen skriver om.

(Men la oss i rettferdighetenes navne nevne at dette så vidt ble berørt i VG-artikkelen vi siterte fra: statsråden sa at ” I tillegg til å bedre balansen mellom forbruk og produksjon…”, hvor han åpenbart forsøker å si – på en måte som ikke støter viktige pressgrupper - at produksjonen må opp.)

Tips om å skifte strømleverandør, installere varmepumpe, sette ned innetemperaturen om natten, slå av lys i rom som ikke er i bruk er vel og bra, men det monner så lite. Slike ting vil ikke føre til noen vesentlig bedring i strømtilførselen. Det som må til er å øke produksjonen, og den beste form for energiproduksjon er atomkraft.

Dessverre er de blitt slik at det er politisk selvmord for en vanlig norsk politiker å gå inn for dette. Vanlige politikere våger ikke å gå imot opinionen, og siden det kun er fagfolk som er tilhengere av kjernekraft så kommer vi i Norge i årene fremover til å ha en for liten energiproduksjon og derfor skyhøye strømpriser de kommende vintre.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10019809