Skattelistene

Siden skattelistene offentliggjøres på Internett kan enhver med tilgang til en PC ved å taste inn et navn og en adresse finne ut hva vedkommende tjener. Hva kan dette føre til i praksis?

En bekjent fortalte meg nylig følgende: han bor i et boligfelt med et antall to-manns-boliger, og for et par uker siden ble en av dem utsatt for innbrudd. Tyvene hadde kommet seg inn ved forsiktig å bryte opp et vindu, og så hadde de tatt seg inn i leiligheten og tatt PCene; alt annet var urørt bortsett fra soverommet, som var endevendt. Grunnen til at sovrommet var endevendt var at det er der smykker vanligvis oppbevares; og disse tyvene hadde funnet alt av smykker som tilhørte beboerne, og så hadde de tatt med seg alle de verdifulle smykkene, dvs. de som var laget av gull. Smykker som var av sølv eller andre materialer var lagt igjen.

Min bekjente sa at det hadde vært en del snakk om dette innbruddet i nabolagt, og det var enighet om grunnen til at akkurat denne bloligen ble utstatt for innbrudd: de som bodde der hadde ifølge skattelistene langt høyere inntekt enn alle andre i området!

Vi vet selvsagt ikke grunnen til at akkurat disse ble utsatt for innbrudd – det kan f.eks. hende at dette var den eneste boligen som så ut til å være tom da tyvene kom forbi. Men uansett så er det klart at publisering av folks inntekter kan være en meget nyttg informasjon for tyver. Så også av denne grunn bør slik informasjon ikke publiseres. Men i Norge har slik informasjon vært publisert i en årrekke, men før Internetts tid måtte man visstnok gå på skattekontoret i sin kommune for å sjekke lister som der lå utlagt der for å finne hvor mye folk i kommunen tjente, Internett har bare gjort tyvenes spaningsoppgaver langt enklere.

Tyver er dog ikke de eneste som har nytte av skattelistene, også mobbere på skolen kan via disse listene finne inntektene til sine skolekameraters foreldre, og så kan de derved få opplysninger som kan benyttes i i mobbeøyemed.

Men det er ikke bare tyver og mobbere som har nytte av skattelistene, også vanlige sladrekjerringer av alle kjønn kan ha stor nytte av skattelistene.

Vi i DLF kan ikke se at det finnes noen god grunn til å offentliggjre folks inntekter. Dersom noen vil offentliggjøre sin egen inntekt så har de all rett til det, men at staten skal offentligjøre hvor mye alle i Norge tjener synes vi er svært krenkende.

Vi synes at de som er nysgjerringe på slik informasjone ikke er spesielt aktverdige personer. Og ikke nok med det, å offentliggjøre slik informasjon kan være direkte skadelig. Men å gjennomføre skadelige og krenkende ting er det essensielle ved sosialismen (sosialdemokratiet, som vi har i Norge i dag, er en mild variant av sosialismen; forskjellen mellom dem er at sosialdemokrater ødelegger samfunnet i et noe saktere tempo).

Vi i DLF tar sterk avstand fra offentliggjøringen av folks inntekter. Hva man tjener er en privatsak, og om dette skal offentliggjøres bør være opp til vedkommende selv. Så lenge man har tvungen skatt bør opplysninger om ens inntekt være forbeholdt ligningsmyndighetene.

(Skrevet av VM.)