Skivebom om markedsliberalisme i VG

I en uvanlig stor skivebom gir Nore/Mørland i sin artikkel i VG 7/11 en «skrupelløs markedsliberalisme» skylden for «Norges verste slum», dvs. problemene i Sinsenveien. Der er det junkies og narkoselgere, prostituerte, ulovlig fremleie, avviste asylsøkere som forsøker å unngå hjemsendelse, søppel og sprøytespisser mellom blokkene, osv. Politiet kjører iblant forbi, men gjør ingen ting. «Kyniske eiendomsaktører profiterer på Oslos mangel på utleieboliger» er Nore/Mørlands totale feilidentifisering av årsaken til problemene. La oss i motsetning til Nore/Mørland resonnere logisk med utgangspunkt i fakta.

Enkelte har fått avslag på søknad om asyl, forteller Nore/Mørland. I tidligere tider var asyl en beskyttelse som flyktninger fikk dersom de var forfulgt av agenter fra regimet i hjemlandet. I dag er det blitt en rett som gis til visse innvandrere, en rett som innebærer at de kan nyte godt av velferdsstatens alle gratistilbud. Dette er noe helt annet enn markedsliberalisme, som ikke har noen offentlige støtteordninger, men som heller ikke har restriksjoner for fredelige innvandrere.

Utleieboliger? Mangel på boliger? Ulovilg fremleie? Under markedsliberalismen vil det ikke være noen offentlig oppgave å leie ut boliger, og det vil heller ikke være noen offentlige restriksjoner på å bygge eller leie ut boliger.

Prostitusjon? Under markedsliberalismen kan voksne selv bestemme på hvilke betingelser de vil ha sex. Dagens forbud mot kjøp fører til at prostitusjon blir en bakgateindustri med elendige forhold og liten trygghet for tilbyderne.

Sprøytespisser på plenen? Under markedsliberalismen ville dette være straffbart siden slikt åpenbart utgjør en fare.

Narkotika? Under markedsliberalismen har voksne rett til å bruke de rusmidler de måtte ønske. De alvorlig problemer ifbm narkotika skyldes forbudet, som fører til en stor reell kriminalitet. At forbudet ikke har den ønskede effekt – å sterkt redusere forbruket – forteller jo Nore/Mørland selv.

Politiet gjør ingen ting? Under markedsliberalismen vil alt som er fredelig mellom mennesker være tillatt, og politiet vil derfor ha langt færre oppgaver enn i dag. Da vil de kunne ta seg av reell kriminalitet – overfall, svindel, ran, innbrudd, tyveri, voldtekt, drap, etc.

Dagens velferdsstat fører til en rekke problemer, bla. de som listes opp i artikkelen. Dessverre er det også vanlig å rette baker for smed, dvs. å legge skylden på markedsliberalismen for problemer som velferdsstaten, dvs. fravær av markedsliberalisme, skaper.

Markedsliberalismen bygger på individuell frihet, dvs. at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, og at enhver skal ha rett til å disponere sin kropp, sin inntekt og sin eiendom! Hvordan kan dette være «skruppelløst»?

Det som er skruppelløst er å støtte velferdsstaten, det system som fører til de problemene Nore/Mørland lister opp (og en rekke andre). Det er også skrupelløst både å ikke erkjenne hva som er skyld i problemene, og å legge skylden for det som er galt på det system som ville ha ført til at disse problemene ville ha blitt minimalisert.

Vegard Martinsen
Leder, Det Liberale Folkepartiet