En meget underlig sak

En uttalelse i amerikansk UD har muligens avslørt en stor norsk skandale: pensjonerte politifolk har på oppdrag fra den amerikanske ambassade, dvs. amerikanske myndigheter, overvåket alle som har oppholdt seg i nærheten av den amerikanske ambassade i Oslo. (Dette inkluderer da alle de som har demonstrert mot ulike amerikanske politiske beslutninger, for eksempel den om å fjerne Saddam Hussein.) Skal vi tro de norske regjeringsmedlemmer som har uttalt seg om denne avsløringen i de siste dagene, bla. utenriksminister Jonas Gahr Støre og justisminister Knut Storberget, så har dette vært helt ukjent for norske myndigheter.

Det har stått svært mye om dette i pressen de siste dagene så vi vil ikke gjenta noe av det, vi skal kun komme med vår oppsummering av det prinsipielle i denne saken.

Det er forståelig at de amerikanske myndighetene har ønsket noe slikt. Vi sier ikke at de har hatt en god grunn til å ønske denne overvåkningen, men ut i fra alle de tiltak som ble iverksatt av amerikanske myndigheter etter 11. september 2001, mange av med helt feil vinkling og noen av dem ganske overdrevne, så er det lett å forstå at amerikanske myndigheter har ønsket dette.

Slik overvåkning burde ikke være lovlig. Man har all rett til å demonstrere foran andre lands ambassader, og dette uten å risikere å havne i ulike statlige (eller private) registre eller arkiver. Så vidt vi forstår det er også norsk lovverk slik at denne type overvåkning er ulovlig.

Til tross for dette er det pensjonerte politifolk som har utført denne overvåkningen. Pensjonerte politifolk. Dette er altså personer som har vært i første linje mht å opprettholde norsk lov. Disse har altså deltatt i noe som de må ha visst - eller burde ha visst – er ulovlig.

Men kanskje er det slik som et sitat fra en tidligere politimann gjengitt i en nyhetssending på TV i går forklarer det: ”-Dette har norske myndigheter visst om og godkjent”. Videre, sjefen for Datatilsynet gir uttrykk for samme syn i Aftenposten i dag: ”- Politiet må ha kjent til overvåkingen”.

Som sagt, overvåkningen burde ikke ha skjedd, det burde være ulovlig, men vi vil ikke bli overrasket dersom det viser seg at norske myndigheter allikevel har godtatt dette. Uansett hva som skjer så er dette en enorm skandale.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3889923.ece

http://www.dagbladet.no/2010/11/04/nyheter/overvakning/politiets_sikkerh...

http://www.document.no/2010/11/overvaking.html