Den amerikanske hæren aksepterte tortur

Lekkede dokumenter, publisert av WikiLeaks, ser ut til å vise at den amerikanske hæren i Irak godtok at irakiske soldater torturerte fanger. Vi siterer fra en omtale i Dagbladet: ”Hadde ordre om å ikke etterforske tortur, voldtekt og drap. USA lot være å etterforske hundrevis av tilfeller av tortur, voldtekter og drap i Irak. …

…27. august 2007 står det i en obduksjonsrapport at det ble funnet «sår og brennmerker, i tillegg til synlige skader på hode, arm, overkropp, bein og nakke» på kroppen til en mann irakisk politi påsto hadde drept seg selv. Saken ble aldri etterforsket.

USA har sett bort når irakiske styrker har torturert, drept og voldtatt, viser nye Wikileaks-dokumenter. Der kommer det fram at USA lot være å etterforske flere hundre rapporter om overgrep, tortur, voldtekter, og til og med drap begått av irakiske politimenn og soldater. Det ser ut som irakerne begikk systematiske overgrep og at de som regel ikke ble straffet, skriver den britiske avisa The Guardian” .

Flere hundre av de lekkede dokumentene om Irak-krigen som WikiLeaks har publisert avslører tortur av hjelpeløse ofre, bundet på hender og føtter, med munnen teipet igjen og bind for øynene, som mishandles av menn i uniform med stålvaier, metallrør, gummislanger, trekjepper og kjettinger”(sitat slutt).

Den som orker å lese mer om de grusomme tingene som skjedde kan følge linken nedenfor.

DLF tar sterk avstand fra all tortur av fanger. Tortur er grovt umoralsk, det er et grovt overgrep mot den som blir utsatt for det, og det har heller ingen nyttig effekt. Den som utsettes for tortur sier gjerne hva som helst for at torturen skal stoppe, og de opplysninger man får er da som regel helt unyttige.

Nå ser det ut til at irakske militære og politi har utført tortur overfor fanger, og at representanter for den amerikanske hæren har godtatt dette.

Slik vi ser det så er dette totalt forkastelig. Det er forkastelig at den irakiske hæren har gjort dette, og det er forkastelig at det, som det ser ut til, har vært en offisiell politikk fra USA å godta akseptere irakernes tortur av fanger.

Dette er ikke bare svært umoralsk, det burde være straffbart. Det er også skadelig for USAs renommé, og det er skadelig for den saken de kjempet for i Irak, nemlig å hindre terrorister i å få tak i de masseødeleggelsesvåpen som Saddam tidligere hadde hatt og som han muligens fortsatt hadde, og å avsette et tyrannisk regime. Men når de som fjerner Saddams regime oppfører seg like ille som de de erstattet, er lite vunnet.

Videre tyder dette på at kulturen i det amerikanske militæret er meget usunn når amerikanske militære tillater sine allierte å torturere fanger. Det er også meget uintelligent: enhver burde forstå at man ikke vil kunne klare å holde noe slikt hemmelig, og når det blir kjent er det meget skadelig.

Vi synes det er bra at opplysninger om slikt er lekket. Det som er lekket er ikke militære hemmeligheter (som man etter vårt syn ikke har noen rett til å offentliggjøre), det som er lekket her er opplysninger om svært grove kriminelle handlinger, og om forsøk på å skjule dem.

Vårt syn er at tortur er helt forkastelig og ikke må tillates, og at de som allikevel utfører slikt må straffes strengt.

Den vestlige sivilisasjons grunnidé er respekt for det enkelte individ, og dette inkluderer at man ikke skal benytte tortur. Dette sto allerede i den norske grunnloven fra 1814: ”Pinligt forhør må ikke fine sted!” (Mer om Vestens ideer kan man finne i vårt prinsipprogram.)

Til slutt: det er en god ting at kriminelle handlinger blir avslørt, og det er svært skadelig for USA og den amerikanske hær at det er aksept i det amerikanske forsvaret at tortur er en legitim måte å behandle fanger på.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/10/23/nyheter/utenriks/irak/irak-krigen/wik...
http://stemdlf.no/prinsipprogram