”Norge kan bli tvunget …”

I dag skal vi kort se på en tvilsom, men vanlig, bruk av begrepet ”tvang”. Vi tar utgangspunkt i en overskrift fra Nettavisen: ”Norge kan bli tvunget til å godta alkoholreklame”.

Vi siterer fra artikkelen: ”EU vil tvinge Norge til å godta TV-sendt alkoholreklame på kanaler som sender fra andre land rettet mot det norske markedet.

EUs tre år gamle direktiv om audiovisuelle tjenester innebærer at et land ikke kan forby alkoholreklame hvis en TV-stasjon sender fra et annet land, som for eksempel TV 3 som sender fra London.

Nå er Norge i ferd med å tape kampen om å få unntak fra denne regelen når direktivet blir en del av EØS-avtalen, skriver Aftenposten.
Norges EU-ambassadør skal i et møte med EU-kommisjonen for to uker siden ha fått klar beskjed om at Norge må innføre direktivet så raskt som mulig og videre fått vite at søknad om et særskilt norsk fritak blankt vil bli avvist. Kilder sier til Aftenposten at EU-kommisjonen skal ha kommet med en «kraftig verbal irettesettelse», noe som skal være sjelden kost…” (sitat slutt)

(Vi tar opp dette på et prinsipielt plan, og diskuterer frihet til å annonsere i pressen generelt, ikke bare i TV-sendinger fra utlandet.)

Det det handler om er at EU vil ”tvinge” norske myndigheter til å tillate reklame for alkohol på TV. Nå er det slik i Norge at reklame for alkohol ikke er tillatt, dvs. staten hindrer publisering av alkoholreklame i aviser og på TV. Hvordan gjør den det? Ved å benytte tvang: dersom slik reklame publiseres vil den som har publisert den bli bøtelagt eller satt i fengsel. Med andre ord: den som publiserer slik reklame blir tatt hånd om av politiet, noe som skjer med tvang. Det er frykten for slik tvang som gjør at ingen publiserer slik reklame.

Det EU-bestemmelsen vil medføre er at dersom reklame for alkohol publiseres i et presseorgan så vil politiet ikke lenger kunne gripe inn overfor vedkommende. Da vil den tvangen som tidligere ville ha blitt brukt ikke lenger bli brukt. Det som skjer er altså at visse tilfeller av tvang opphører.

Så det blir derfor helt feil å si at EU vil tvinge Norge til å godta alkoholreklame, det som vil skje er et EU vil stanse norske myndigheter i å benytte tvang overfor personer som publiserer alkoholreklame. Så en mer korrekt overskrift ville ha vært ”EU presser Norge til å oppheve tvang …”

Vi i DLF er sterke tilhenger av ytringsfrihet, og vi synes derfor at man skal ha rett til å publisere annonser og reklamefilmer som sier for eksempel ”Hva er ost uten rødvin?” eller ”Ta deg en Courvousier til kaffen!” eller ”Glem de sorger som avholdsfanatikerne påfører deg: ta deg en vodkamartini!” eller ”Etter en hard dag på jobben er det intet som smaker bedre enn en Glennfiddich!”

Ytringsfrihet kan kun begrenses av intiering av tvang, og vi er sterke motstandere av all initiering av tvang.

Vi i DLF blir tilfredse hvis dette EU-direktivet fører til at den norske statens maktbruk blir redusert. Men dessverre går det ikke særlig langt.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3007310.ece