Fjols til fjells

Det er blitt noen uker siden at det var mye snakk om tilførselen av energi til Bergensområdet.

Som kjent har Bergensområdet behov for mer energi - strøm-forbruket er økende og kapasiteten på nåværende produksjon og tilførsel er nær sprengt. Regjeringen vedtok å føre kraft fra Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger nær Bergen. Kraften skulle føres i luftspenn, som er en billig, sikker og effektiv måte å fremføre kraft på.

Man det var noen som reagerte. En gruppe som ikke likte å ha kraftlinjer i fjellområdene hvor de var planlagt, satte seg kraftig til motverge, og det var til og med snakk om sivil ulydighet i og med at enkelte sa de ville ville lenke seg fast der hvor mastene skulle bygges for å hindre slik bygging.

En rekke ex-kjendiser stilte seg bak aksjonen, og de fikk til og med etablert et nytt ord i språket: mastene ble kalt monstermaster, selv om de det var snakk om var vanlige master som vi har sett en rekke andre steder hvor de trygt og effektivt bringer nyttig energi i form av elektrisk strøm til de stedene folke flest foretrekker å bo og arbeide - i eller ved de store byene.

Det viker altså som om disse menneskene vil bo i by, at de vil ha kraft – kraftforbruket øker jo kraftig - samtidig som de ikke vil ha verken atomkraft eller kraftforsyning fra fjerne steder ført i kabel i luftspenn.
Hovedargumentet var altså at kraftlinjene og spesielt mastene ville ødelegge naturen, som de åpenbart var mest opptatt av. Det ble også arrangert en aksjon hvor aksjonistene måtet gå i fire timer for å komme til de områdene hvor mastene skulle bygges.

Regjeringen var til å begynne med fast bestemt på at luftspenn skulle det bli, men opportunistisk og prinsippløs som den er snudde den raskt 180 grader og vedtok å vurdere alternativer

I et ferskt nummer av Teknisk Ukeblad (fra 23/9) finner vi en artikkel hvor kostnadene ved de ulike alternativene er vurdert.

Linjer i master over fjellet vil koste ca 1 mrd kr.
Undersjøiske linjer, vekselstrøm, vil koste 4 mrd kr
Undersjøisk, likestrøm, vil koste mer enn 5 mrd kr.

Artikkelen – ”Høyspent til besvær” - forteller også at hvis det skulle oppstå et strømbrudd så vil en reparasjon av et luftspenn ta noen få dager, mens reparasjon av undersjøiske kabler vil kunne ta opptil tre måneder.

Så for ikke å få noen master i fjellet, på steder som det tar fire timer å gå til, samtidig som man vil bo i by og samtidig som man vil øke sitt kraftforbruk, vil altså disse aksjonistene bruke mer enn fire milliarder kr mer enn det opprinnelige forslaget! De vil også risikere at et strømbrudd i verste fall vil kunne vare i opptil tre måneder i stedet for et par dager.

Jo, vi synes at tittelen på denne kommentaren passer godt på disse folkene.
.
.
.
.
.

http://stemdlf.no/node/4728

http://stemdlf.no/node/4730