Klimahysteriet/klimabløffen/klimasvindelen

Klimaproblematikken har nå nådd slike absurde proporsjoner at selv vi nærmest er målløse. Vi skal i dag kort referer fire saker, og så vil i knytte noen kommentarer til dem til slutt.

Første sak er fra Aftenpostens forside i dag: ”Ingen vil ta klimaregning. I-landene er blitt enige om å bruke milliardbeløp på klimatiltak i u-land, men ingen vil bidra til å betale. Jens Stoltenberg [selvsagt!] leder FN-gruppen som skal løse floken”.

Annen sak: I en annonse i samme avis leser vi følgende: ”Gå ikke glipp av Norges viktigste klimakonferanse. Zero følger opp suksessen fra tidligere år og inviterer til ZERO10 … Over konferansens to dager kan du både oppleve inspirerende og kunnskapsrike innledere som [den tidligere popartisten] Bob Geldof og [den tidligere jernbaneingeniøren] Dr Rajendra Pachuri og i tillegg få med deg det bredeste faglige programmet på noen klimakonferanse i Norge”.
Avbildet i annonsen er klimaeksperter som Geldof, Pachuri, Jens Stoltenberg, Hilde Frafjord Johnson, Svein Richard Brandtzæg og Børge Ousland.

Tredje sak er en propagandafilm laget av toppfolk fra britisk filmbransje på vegne av en gruppe som kaller seg 1010 - navnet kommer fra gruppens mål om å få alle til å kutte 10 % av sine karbonutslipp innen 10/10-10. Men det filmen viser er at de som ikke er villige til å gå med på dette og som uttrykker tvil om påstandene om menneskeskapt global oppvarming, de blir bokstavelig talt sprengt i filler av en velmenende lærerinne, av en kul sjef, etc.

Filmen er ment å være humoristisk, og det er den, den er omtrent like humoristisk som en filmkomedie laget av nazister som viser jøder som fraktes til Auschwitz.

Etter at det til opphavmennenes overraskelse viste seg at det kom negative reaksjoner på filmen ble det lagt ut en halvhjertet unnskyldning på gruppens hjemmeside.

Siste sak er følgende, og det er tilstrekkelig kun å gjengi et sitat fra en fagmann, en fysiker som omtaler klimahysteriet:

“…. the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, … has corrupted so many scientists, and has carried APS [American Physical Society] before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist. Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford's book organizes the facts very well.) I don't believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist“.

Den som skriver dette er professor Harold Lewis, som er en meget prominent fysiker. Og han sier altså at han som videnskapsmann reagerer med vemmelse når han leser forskingen til og komemntarer fra de som hevder at vi har en menneskeskapt global oppvarming, og at alle som virkelig er videnskapsmenn må reagere på samme måte.

DLF har alltid ment at det ikke er noe holdbart videnskapelig grunnlag for påstandene om at det pågår en menneskeskapt global oppvarning, og at påstandene om dette benyttes som påskudd for å øke statlig makt og å redusere individers frihet.

Dette blir i stadig større grad bekreftet av alt som skjer.

DLF er imot alle tvungne klimatiltak, og vi er imot alle klimaavgifter. Vi vil også at alle klimaavgifter som er innført skal fjernes umiddelbart.

Har vi noe håp om at dette vil skje med det første? Nei. Alle etablerte maktapparater og partier har så store ressurser investert i dette at de ikke vil gå tilbake på noe av det med det første.

Så selv om påstandene om menneskeskapt global oppvarming er en svindel så vil vi forsatte bli plaget av politikken som er basert på den i mange år fremover.

.

.
.
.
.
http://www.youtube.com/watch?v=PDXQsnkuBCM

http://www.1010global.org/uk

http://www.1010global.org/uk/2010/10/statement-1010-uk-director

http://www.dagbladet.no/2010/10/10/nyheter/global_oppvarming/forskning/u...