Barnevernsbanden som herjer Sørlandet

”Barnevernsbanden” er et noe uvanlig navn for en gruppe hardbarkede kriminelle som terroriserer vanlige folk på Sørlandet. VG forteller at en bestemt bande som består av 13 personer har begått nesten 650 lovbrudd. Det som er spesielt er at banden ikke består av menn, men av gutter, gutter som er så unge at de ikke kan straffes, dvs. settes i fengsel, de skal i stedet tas hånd om av barnevernet. Men barnevernet svikter, barnevernet er ute av stand til å ta seg av dem fordi de, for å sitere VG, ”rømmer nærmest daglig fra institusjonene”.

Hvordan opererer de? VG: ”Maskerte og bevæpnet med kniver herjer en ransbande Kristiansand-området. Tilbake står politiet fullstendig maktesløse.” Hva slags forbrytelser begår de?

VG har laget en liste:
5. oktober: Bussran på Mosby i Kristiansand.
19. juli: Ran av Sparebanken Pluss utenfor Kristiansand.
15. juli: Ran av bensinstasjonen Shell 7-Eleven i Songdalen kommune.
14. juli: Bussran på Hånes i Kristiansand.
12. juli: Ran av bensinstasjonen YX på Hånes i Kristiansand.
Juni: 14-åring pågrepet for å ha knekt nesen til politimann. Skal ha framsatt trusler mot politimannen og hans familie.
3. juni: 15-åring pågrepet for bussran ved Amfi Vågsbygd.
29. mai: Tre barnevernsbarn pågrepet etter å ha stjålet en bil i Bykle.
Februar: 15-åring pågrepet for å ha stjålet bilen til en politimann.

Senest tirsdag kveld denne uken ble to barnevernsbarn pågrepet, siktet for knivran. En gutt (15) skal ha fått hjelp av en jevngammel jente og en 26-årig mann til å rane en bussjåfør i Kristiansand. 15-åringen har tilstått ranet, og fremstilles onsdag for varetektsfengsling.” (sitat slutt fra VG).

Vi tenker først og fremst på ofrene. Å bli utsatt for en kriminell handling er en forferdelig opplevelse. Å være rolig og trygg en vanlig dag på jobb, og så plutselig bli overfalt av en barbarisk maskert skikkelse som truer og slår og skriker og krever at du skal gi ham alle dine verdisaker – ”hvis ikke blir du stukket med kniv” – er en forferdelig opplevelse, og alle burde slippe å bli utsatt for noe slikt.

Men nå viser det seg altså at en liten gjeng på Sørlandet i det siste har stått bak innpå 650 slike overfall/ran/voldsepisoder.

Dett er forferdelig, det er helt uholdbart, og det må opphøre umiddelvart.
Hvordan? Ved at gjerningsmennene setts i fengsel. Lenge.

Det er uakseptabelt at slike barneranere går omkring og plager andre på nærmest de verst tenkelige måter. Disse må settes i fengsel, og der må de sitte lenge. Dette er det eneste rettferdige, det de gjør fortjener en streng straff.

Dessuten vil andre som vurderer å gå inn på en tilsvarende karriere få vite hva et slikt valg resulterer i, og da vil de forhåpentligvis velge noe annet. Skal man få ned eller bli kvitt kriminaliteten må de kriminelle straffes. Det er ingen annen løsning.

Å tro at man kan bli kvitt et slikt problem på andre måter er bare grenseløst naivt. Og det får man jo også bekreftet i dette tilfelle – det som hittil har skjedd med dem er at de er blitt plassert på barnevernsinstitusjoner, og derfra rømmer de omtrent daglig for å begå mer kriminalitet.

Men er det riktig å sette barn i fengsel? Tidligere hadde vi en kriminell lavalder på 14 år, og det er ingen grunn til at vi ikke skal benytte oss av den, dvs. at alle som 14 eller eldre kan settes i fengsel dersom de begår grove forbrytelser.

Man bør også merke seg at dersom en ung gutt begår en forbrytelse som er voksen, dvs. dersom han begår ran eller overfall eller innbrudd, så oppfører han seg som en voksen, og da bør han kunne straffes som en voksen.

Men tilbake til det viktigste: de som er de viktige i slike saker er ofrene. De som blir utsatt for et ran eller et overfall eller det som verre er kan bli merket for livet, og dette er noe vi for enhver pris må unngå, dvs. vi må gjøre vårt til at så få som mulig blir utsatt for noe slikt. Og hvis prisen for det er å sette voldsmenn og ranere i fengsel så er dette er billig pris selv om ransmennene kun er i 14- 15 års alderen.

Hvorfor er vi så ettergivende overfor kriminelle? Fordi det som anses å være det høyeste moralske ideal er selvoppofrelse/altruisme, et etisk prinsipp som Jesus forfektet på mange måter, bla. slik: «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la
ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.»

Så lenge dette er idealet så kan kriminelle herje nærmest fritt, og det eneste de blir møtt med er tilgivelse og forbønn. Men slik stanser ikke de kriminelle, det bare gir dem vann på mølla.

Så så lenge dette moralske idealet dominerer vil vi bli herjet med av ulike typer kriminelle, fra barnehjemsbarn på Sørlandet til diktatorer i teokratier.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10017151