Relativisme? Nei takk.

I et innlegg i Aftenposten for et par dager siden forsvarer Hanne Nabintu Herland Per Edgar Kokkvolds rett til å si hva han mener - i Norge.

Hun skriver: ”I disse dager stilles generalsekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold i gapestokken fordi han har ytret seg fritt i sitt eget land.”
Nabintu forsvarer altså Kokkvolds rett til å ytre seg fritt i sitt eget land (i innlegget går det frem at hun forsvarer denne retten i Europa).

Men hva med områder utenfor Europa? Hun skriver: ”At mennesker fra andre kulturer er velkomne i Norge, har nordmenn bevist i flere årtier. Innflyttere har derimot ikke påkjørsrett. Den pågående kulturkampens oppgjør med multikulturalismen innebærer en kursendring som gir europeisk kultur forrang i Europa. På samme måte som saudiarabisk kultur har forkjørsrett i Saudi-Arabia og pakistansk kultur dominerer i Pakistan. Dette innebærer ingen reduksjon av andres kultur, men en respekt for nasjonalstatens suverenitet og en aksept for kulturens råderett innenfor eget geopolitiske territorium.”

Hun bruker, sikkert ikke tilfeldig, Saudi-Arabia og Pakistan som eksempler på andre kulturer enn den europeiske, og sier at i disse områdene må man ha ”man en respekt for nasjonalstatens suverenitet og en aksept for kulturens råderett innenfor eget geopolitiske territorium”.

Disse landene er sterkt preget av islam. Derfor har disse områdene en kultur som innebærer at frafall fra islam straffes med døden, at homofile skal henrettes, at kvinner som har sex uten å være gift skal henrettes ved steining, at kvinners vitnemål i rettssaker teller mindre enn menns, at kvinner skal arve halvparten av hva menn arver (9 deles i 3 til kvinnen og 6 til mannen). Alt dette er deler av kulturen i disse landene (vi sier ikke at alt dette praktiseres fullt ut i disse landene, men dette følges nærmest fullt ut i Iran.) Og i Saudi-Arabia er det visse områder hvor det er forbudt for ikke-muslimer å ferdes.

Alt dette kan skje i de landene som Herland trekker frem som eksempler hvor man bør ha ”respekt for nasjonalstatens suverenitet og en aksept for kulturens råderett innenfor eget geopolitiske territorium”.

Vi i DLF har ingen respekt for dette. Vi synes dette ikke fortjener respekt, slikt barbari fortjener bare forakt.

Vi er ikke tilhengere av den relativisme som er så utbredt i dag, og som Herland er en eksponent for. Det relativismen sier er at vi må akseptere andre kulturers barbari fordi det er deres rett til selv å bestemme over sitt ”geopolitiske territorium”, og vi er altså sterkt uenige i dette.

Vi står for individet ukrenkelige rettigheter, og disse bør gjelde overalt. Individer burde ha rett til å styre sine liv; dvs. til å bestemme over sin kropp, sin inntekt og sin eiendom. Det er et tegn på sivilisasjon at disse rettighetene blir respektert, dvs. jo mer disse prinsippene er respektert, jo større grad av sivilisasjon har man.

Krenkelse av disse rettighetene er initiering av tvang og vold mot fredelige mennesker, og vi er imot alt slikt.

Men betyr ikke dette at vil påtvinge våre verdier på de som bor for eksempel i Saudi-Arabia? Nei, det gjør det ikke. Det det betyr er at vi vil hindre at noen i Saudi-Arabia initierer tvang overfor andre mennesker i Saudi-Arabia! Vi vil ikke tvinge noen, vi vil at mellommenneskelige forhold skal være frivillige og at ingen skal ha rett til å initiere tvang. Så vi vil ikke påtvinge Saudi-Arabia våre verdier, de vi vil er å stanse de der som initierer tvang mot andre. Alle har rett til å gjøre hva de måtte ønske så lenge de ikke initierer tvang mot andre.
Det relativister som Herland & co egentlig sier er at initiering av tvang er ok så lenge dette er en del av kulturen og så lenge staten har makt til å gjennomføre det.

Riktignok har Herland med følgende: ” Det vestlige toleranseprinsippet innebærer at man er sivilisert nok til å respektere uenighet innenfor rammen av menneskeverdets ukrenkelighet”, men dette er verdiløst når hun bruker Saudi-Arabia som et eksempel på et ”geopolitisk territorium” vi skal ha respekt for uten engang å nevne de barbariske forholdene som finnes der.

Som sagt, vi godtar ikke den utbredte relativismen. Vi mener at prinsippet om individuellfrihet er universelt. Vi mener med andre ord at ytringsfriheten burde gjelde overalt, og at Kokkvold burde har rett til å ytre seg som han ønsker overalt, ikke bare i ”sitt hjemland”, slik Herland ønsker. Relativisme er intet annet enn å tolerere barbari, og vi har ingen respekt hverken for slike regimer, eller for de som tolererer dem.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3791104.ece