”Fjern skatt på trening!”

Overskriften har vi hentet fra Aftenposten i dag, og poenget er at trening er nyttig og at det derfor er ille at staten håver inn penger på noe slikt - skatten gjør treningen dyrere, derved vil færre få råd til å delta, og siden trening er sunt er dette ikke så bra.

Men trening er ikke det eneste feltet hvis talsmenn ønsker seg noe slikt. Fra tidligere er det slik at bøker er unntatt moms – lesing er ansett som noe nyttig og bør derfor ikke vanskeliggjøres med enda høyere priser: ingen moms gir lavere pris. Også matvarer er delvis fritatt; på matvarer er det halv moms – men bare hvis du kjøper dem for å ta dem med og tilberede dem hjemme, hvis du derimot spiser på restaurant er det full moms.

Poenget ser ut til å være at dersom noe er nyttig så bør det fritas for skatt. Men hva er det vi gjør som ikke på en eller annen måte er nyttig?

Reiser skaper adspredelse, og fører til at vi oppsøker nye og interessante steder og derved utvider vår horisont. Reiser fører også til at vi besøker venner og kjente og kanskje andre som har litt vanskelig for å komme seg omkring. Reiser er derfor nyttige og bør fritas for skatt.

Å kjøpe eller bygge bolig er nyttig - hvor skulle vi bodd uten hus og blokker? Boliger bør derfor fritas for skatt.

Hobbyer er nyttige. De fører til at man i fritiden kan bedrive noe som er artig og interessant i et fellesskap sammen med andre som har samme interesse - hobbyaktiviteter og utstyr til slike bør fritas for skatt.

Kultur er nyttig – alt som har med litteratur, musikk, film, dans, teater, etc. å gjøre bør derfor fritas for skatt.

Festing er nyttig - man kan blåse ut etter harde arbeidsdager, noe som er en viktig mentalhygiene.

Medisiner beskytter mot sykdom og lindrer smerte. Nyttig? Ja, Medisner bør derfor være fritatt for skatt.

Så hvis vi er konsekvente så bør alt vi holder på med og alt vi bruker fritas for skatt. Vi i DLF har dette synet. Vi mener at skatt er umoralsk og skadelig, og at all skatt bør avvikles.

Hvordan finansierer man da skoler og sykehus og veier? De kan finansieres ved at man betaler for det man bruker. Man betaler for sine barns skolegang, man kjøper helseforsikring (som dekker utgiftene dersom man får store regninger) og man kjøper en pensjonsforsikring.
Hva da med statens legitime oppgaver (politi, militært forsvar, domstoler)? Dette finansieres da med frivillige bidrag: hvis alle betaler ca 5 % av det de tjener så vil man kunne finansieres dette på en god måte.

Så vi er tilhengere av å fjerne skatt på trening – så fremt dette er et skritt på en vei hvor målet er å fjerne all skatt.
.
.
.
.
.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3788092.ece