Fredriksen

Skipsreder John Fredriksen har nå endelig bestemt seg: han vil legge sin virksomhet utenfor Norge. Det var en periode hvor han visstnok vurderte å flagge noen av sine skip hjem, men for et par dager siden sa han endelig Nei, han blir i utlandet.

Grunnen er at de stadige endringer i rammebetingelsene gjør det svært vanskelig å drive verdiskapning i Norge; Fredriksen vil heller vil bruke den tiden og de ressursene det ville ha tatt å stadig tilpasse seg nye rammevilkår til å drive reell verdiskapning.

Politikerne har reagert på dette akkurat som man kunne forvente. SVs Inga Marte Thorkildsen har sagt at Fredriksen godt kan dra, det er ikke behov for slike som han i Norge. Ja, det høres utrolig ut at et voksent menneske kan si noe slikt, så vi gjentar derfor et sitat som er tillagt henne på NA24: ” -Vi trenger ikke Fredriksen i Norge. SV-topp Inga Marte Thorkildsen ønsker John Fredriksen god tur og lykke til.”
Næringsminister Trond Giske har visstnok bedt Fredriksen om å tenke seg om.

Det som er problemet her at politikere har svært liten forståelse for de utfordringer og problemer som kontinuerlig må løses av de som driver reell verdiskapning. Å drive verdiskapning byr på kolossale utfordringer, og vi kan være svært glade for ta noen bedriver slik virksomhet på det nivå som Fredriksen og mange andre gjør.

Dessverre er politikere ute av stand til å forstå dette, og dette har i stor grad med å gjøre at politikeren nesten alle er broilere, dvs. at de har tilbrakt sine liv og sin arbeidskarrierer i politiske partier (eller i lignende organisasjoner som NGOer, etc.) og dette er ikke en god skole for å forstå hva som må til for å drive verdiskaping, tvert imot. De politikere som ikke er broilere har gjerne bakgrunn fra det offentlige, hvor inntekten (til for eksempel skoler) ikke kommer som resultat av produktutvikling, tilbud, markedsføring og salg i konkurranse med andre, midlene komme som bevilgninger over offentlige budsjetter.

Å drive verdiskapning er som sagt en stor jobb, og det minste staten kan gjøre er å la de som holder på med slikt være i fred slik at de kan bedrive sin verdskapning uforstyrret. Alle statlige inngrep – skatter, reguleringer, løyveordninger, avgifter, konsesjonsordninger, særunntak, etc. – har bare én effekt: de reduserer verdiskapningen og derved reduserer de velstanden.

Så de som bør følge Giskes oppfordring om å tenke seg om er politikere – det er de som bør innse at det er galt og skadelig å legge hindringer i veien for de som drive verdiskaning . som sagt: alle slike inngrep fører til lavere velstand.

La oss kort ta opp to viktige punkter til slutt. Vi nevnte over at politikerne ikke har innsikt i verdskapning fordi de hele tiden har jobbet i det offentlige eller i partier og lignende organisasjoner. I Høyre er det enkelt politikere som har næringslivserfaring, men disse et ikke mindre ille overfor næringslivet enn det politikere fra de andre partiene er.
Så det at politikere ikke har næringslivserfaring er ikke problemet.

Problemet er at alle i dag mener at de har rett til å kreve av all andre, inkludert de som driver verdiskapning, at de har en plikt til å rette seg etter regler som politikerne måtte finne på, og at de har en plikt til å overlate deler av det de skaper til politikerne slik at disse kan disponere dette på måter som tjener deres politikerkarrierer best (påskuddet dog et annet, det er å løse samfunnsoppgaver - skole, helsetilbud,
infrastruktur, etc., men dett er kun påskudd). Det burde ikke være vanskelig å forstå at resultatet ville ha blitt langt bedre dersom den enkelte selv hadde fått beholde sine penger, istedenfor som i dag at alle betaler 50 – 70 % av det de tjener til politikerne – vi ser jo stadig avisreportasjer om det stadig dårligere tilbudet det offentlige yter.
Så vå har full sympati med Fredriksen og alle andre som rømmer landet fordi politikertuklingen blir for stor.

Hvis DLF hadde styrt ville Norge være et skatteparadis, produktive og dyktige mennesker ville ha strømmet til Norge, og velstanden ville ha være kolossal.

Men så lenge folk flest stemmer på de andre partiene så vil dyktige folk som Fredriksen rømme landet, og for oss som blir igjen blir det dårligere og dårligere (men pga oljen så tar det nok noe tid før vi er i samme situasjon som for eksempel Hellas).
.
.
.
.
.
.

http://www.na24.no/article2968264.ece

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10017797