Moskeen ved Ground Zero

Som kjent er det planlagt å bygge en moské – eller rettere sagt et islamsk kultursenter – nær stedet hvor to kaprede passasjerfly ble styrtet inn i tårnene i World Trade Center 11. september 2001. Dette har ført til en del oppstyr, og vi skal kort kommentere noen av de elementene som har vært berørt i debatten i USA og her hjemme.

Moskeen skal bygges på privat eiendom, men heller ikke i USA er det slik at man bare kan bygge på det man eier; skal man bygge må man ha tillatelse fra myndighetene. I dette tilfellet har de som ønsket å bygge ikke hatt noen problemer med å få slik tillatelse. Hadde de derimot ønsket å få etablert en Wall-Mart-butikk så ville de antagelig ikke fått tillatelse, New York Citys venstreorienterte politiske administrasjon har åpenbar mindre imot islamsk propaganda enn at amerikanere får kjøpt billige varer på en effektiv og behagelig måte. (Det er i visse kretser i USA stor motstand mot Wall-Mart, på samme som det i tilsvarende kretser i Norge var stor motstand mot Lidl.)

Moskeen skal hete Cordoba House, og Cordoba var hovedstaden i det muslimskokkuperte Spania (Al-Andalus). Spania var som kjent okkupert av muslimer i perioden 711-1226.

Muslimer krever ofte respekt for sin tro og sine følelser; de krever at vi som ikke er muslimer skal respektere alt ved islam uansett hvor primitivt det er. Men hvor er deres respekt overfor andre? Stedet hvor moskeen skal bygges var stedet hvor innpå 3000 fredelige sivile amerikanere ble drept av muslimske terrorister i islams navn. Hvor er moskébyggernes medfølelse med de pårørende til de som mistet livet – er det rett av muslimer å plassere en moské der hvor de pårørende går for å minnes sine slektinger som ble drept av muslimer i islams navn og med islam som begrunnelse?

Organisasjonen som står bak byggingen ledes av Feisal Abdul Rauf, som hevder at han står for en fredelig versjon av islam. Allikevel går han ikke med på at HAMAS er en terroristorganisasjon, og han har sagt at USA selv var å klandre for angrepene 11. september. Dette siste forstår vi godt. Kvinner som har sex med en de ikke er gift med fortjener å bli steinet, og personer som konverterer fra islam fortjener å bli henrettet – det er dette islam sier, så den som rammes av disse straffene har seg selv å takke. Og da er det klart at med utgangspunkt i en slik tankegang fortjente USA og de 3000 som ble drept det som skjedde 11. september
Hvor kommer pengene til moskeen fra? De komme antagelig fra Saudi-Arabia, som i mange år har brukt store beløp på å lære opp ungdom over hele Vesten i radikal islam.

Hadde pengene kommet fra Iran kunne USA har stoppet overføringen, siden Iran av USA er definert som en fiendtlig makt, men Saudi-Arabia er en alliert av USA, og da er dette vanskelig.

President Obama har som vanlig tråkket skikklig i salaten ved først å si at han støttet bygging av moskeen, så, da dette førte til store protester, gikk han delvis tilbake på denne uttalelsen, og så gikk han tilbake på dette igjen.

Hans uttalelser har likevel ført til at stadig flere amerikanere tror at Obama er muslim. Selv har han en gang forsnakket seg; han sa ”my muslim faith”, men slike forsnakkelser er ikke uvanlige. Obama er ikke muslim, han er kristen. Men hans ettergivenhet overfor alt som har med islam å gjøre kommer ikke av at han er muslim, det kommer av at han følger en ideologi som sier at man kan bli venn med sine fiender ved å være ettergivende overfor dem. Dette er ikke bare helt feil, det er svært skadelig og fører bare til at ens fiender får blod på tann og blir enda mer fiendtlige. Den utbredte overbevisningen om at Obama er muslim illustrerer kun den begredelige tilstand i amerikansk skolevesen. Bare for å ha sagt det: Det burde være opplagt for alle å forstå at Obama er kristen.

Det er dog klart at denne moskeen er en viktig symbolsak. Å plassere en moské nær Ground Zero er som å reise en seiersfane for de muslimer som ønsker å spre islam til hele verden med alle midler som er tilgengelige. Og det er også derfor det er stor motstand mot etableringen. Dette handler ikke om religionsfrihet, det handler om hvor klokt det er å plassere en morske ved Ground Zero. Hadde moskeen blitt forslått et hvilket som helst annet sted ville den ikke ha ført til noen reaksjoner av den typen vi nå ser.

La oss også ha sagt at det finnes mer enn 2000 moskeer i USA, og disse har ikke møtt noen seriøs motstand ved etableringen. Det er full religionsfrihet i USA – dette i motsetning til Saudi-Arabia, hvor det er forbudt å bygge kirker og synagoger, og hvor det er forbudt for ikke-muslimer å reise til Mekka og Medina. Utenlandske turister kan ikke engang ta med Bibler og smykker i form av kors inn i Saudi-Arabia. Er det noen muslimer som protesterer mot dette? Vi har ikke hørt om noen.

Som sagt, dette er en viktig symbolsak, men for vår del vil vi si at selv om vi er med på at symboler er viktige, så er realiteter enda viktigere. Vesten er nå i krig med militant islam, og den viktigste fronten er i Afghanistan, og det vi ville foretrekke er at kampen om symbolene kjempes med den intensitet den fortjener, mens den store innsatsen settes inn der hvor den virkelige kampen pågår: det er svært viktig å få en militær seier over militant islam der kampene pågår. DLF er altså for at vi skal satse på en militær seier mot Taliban, al-Qaida, og alle de land/regimer som på en eller annen måte – ideologisk, militært, økonomisk - støtter dem. Det er der den viktige striden står, og en seier i denne krigen er ikke bare svært viktig; det handler om sivilisasjonens overlevelse. Og da er det så ille at Vesten ikke engang erkjenner hvem fienden er, og at de landene som er i krig mot Taliban & co i Afghanistan ikke engang vil si at de er i krig. (Norge er med, og vi husker alle hvor unnvikende statsminister Bondevik var da han snakket om dette.) DLF mener at fienden må identifiseres og at krigen må kjøres så sterkt at militant islam går på et klinkende klart nederlag. Vinner vi denne krigen vil symbolsakene løse seg selv.

La oss til slutt nevne et par andre ting: Vil det bli enkelt å bygge den? Hvilke amerikanske entreprenørfirmaer vil ta på seg denne jobben? Og, vil det som en protest, i nærheten av denne moskeen dukke opp barer for gays – barer som kanskje heter – og disse navneforslagene har vi sett på nettet - ”Turban Cowboy” eller ”You Mecca Me Hot”? Hvordan vil de besøkende til moskeen like å gå forbi slike steder, steder hvor det muligens skjer ting som er strengt forbudt i islam?

Det er mye mer vi kunne sagt om dette, men vi vil avslutte med å svare på følgende spørsmål: Bør amerikanske muslimer ha rett til å bygge en moské ved Ground Zero? Vårt svar på dette er følgende: de bør ha like stor rett til dette som nazister har rett til å bygge et partikontor rett ved et Holocaustmuseum.
.
.
.
.
.
.
http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/beltway-confidential/Oba...

http://www.document.no/2010/08/obama_moter_kritikk_for_ground.html