Om Obama uten manus og venstrevridd presse

De fleste av de som ser president Obama på TV mens han holder en tale blir imponert; han ser ut til være en intelligent, kunnskapsrik, velmenende og sjarmerende mann som også er veltalende og karismatisk.

Men mange er ikke klar over at han, når han holder sine taler, holder seg 100 % til et manus. Dvs. han leser ikke fra et papir, han leser fra sin teleprompter. Når han ikke har sin teleprompter, eller når teleprompteren svikter og han må snakke uten manus, er han langt mindre veltalende, da er han faktisk langt mindre veltalende enn sin forgjenger, George W. Bush.

På youtube finnes det en rekke filmsnutter som viser Obama uten manus, og det er da lite som minner om den veltalende og karismatiske mannen vi alle har sett.

http://www.youtube.com/watch?v=Jiow64UjuQQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4_Ju6kWfXEk

http://www.youtube.com/watch?v=Njy-5X2huFQ

http://www.youtube.com/watch?v=of61E1FesPU

Nå er dette ikke noe stort problem. Man kan være intelligent og dyktig selv om man ikke har en like glatt tunge som for eksempel Bill Clinton.
Men det som er ille er enkelte av de tingene president Obama sier når han ikke har sitt manus foran seg. Det er da han avslører hva han egentlig mener og hva hans syn på ting virkelig er – det er da vi får se den virkelige Barack Obama.

Et eksempel på dette fikk vi nylig da han var gjest på ”The View”. Dette er et program som sendes på formiddagen, og hvor fire kvinner intervjuer en kjent gjest. Programmet er ifølge sin hjemmeside “ABC Daytime's morning chatfest”.

President Obama var gjest på programmet 29. juli, og han kom da med et par oppsiktsvekkende uttalelser.

Disse er lite omtalt i norsk presse, dette antagelig fordi norske pressefolk ikke liker å skrive negative ting om politikere fra det demokratiske partiet. Dette gjelder forøvrig ikke bare norske journalister, det gjelder journalister flest. Nylig ble det avslørt hva menge amerikanske journalister egentlig mener: det skjedde nylig en lekkasje fra et internt debattforum for venstreorienterte amerikanske journalister. Avsløringen, kalt Journogate, er ikke omtalt i norske medier så vidt vi har sett, men her er noen sitater og noen lenker fra omtaler i USA:

Først en oppsummering: “Journolist was an online discussion list for about 400 left-leaning journalists. E-mails leaked from the list have confirmed all of our darkest suspicions about bias in the Mainstream Media, including evidence of journalists colluding to provide soft-ball coverage for Barack Obama during the 2008 election”.

Noen eksempler fra en omtale av saken: ”Liberal [som i USA betyr venstreorientert] journalists suggest government censor Fox News”.
“In the summer of 2009, agitated citizens from across the country flocked to town hall meetings to berate lawmakers who had declared support for President Obama’s health care bill. For most people, the protests seemed like an exercise in participatory democracy, rowdy as some of them became. On Journolist, the question was whether the protestors were garden-variety fascists or actual Nazis.”

“On Journolist, there was rarely such thing as an honorable political disagreement between the left and right, though there were many disagreements on the left. In the view of many who’ve posted to the list-serv, conservatives aren’t simply wrong, they are evil. And while journalists are trained never to presume motive, Journolist members tend to assume that the other side is acting out of the darkest and most dishonorable motives.

Lenke: http://dailycaller.com/2010/07/21/liberal-journalists-suggest-government...

Journalister vinkler sine reportasjer slik at de favorisere venstresiden, og et aspekt av dette er et de helst ikke vil skrive negative ting om demokratiske politikere. Men mht republikanerne er det motsatt. Om dem er ingen ting for liten til å blåses opp til enorme dimensjoner, hvis det kan skade dem. Hvorvidt det er sant eller ikke ser ikke ut til å bety noe for mange journalister. Se for eksempel behandlingen av Sarah Palin, George Bush, Ronald Reagan, Dan Qualye, Gerald Ford, m.fl.

Så sent som i går 16/8 blir Dan Quayle hengt ut i Dagbladet: Journalisten – Mentz Tor Amundsen - hevder at Quayle trodde at språket de snakker i Latin-Amerika var latin. Men dette er ikke hente fra Quayle, det er vist fra komikeren Johnny Carson. (Det kom en del merkelige uttalelser fra Quayle, men de var ikke av samme type som det falske sitatet Amundsen gjengir, de var for det meste pussige forsnakkelser.

Quayle var nesten like klønete når han snakket som nåværende visepresident Joe Biden. Biden blir naturlig nok, siden han er demokrat, sjelden latterliggjort for sine mange tabbe-uttalelser). Men vi kjenner Dagblad-journalistene godt nok til å kunne si at fakta er noe som stort sett er irrelevant for dem; de er fornøyd med å spre fordommer og usannheter så lenge de støtter opp om deres politiske syn.

Poenget er ikke at vi støtter det de nevnte politikerne står for, poenget er at vi - åpenbart i motsetning til mange journalister – mener at alle bør få en fair og rettferdig behandling.

Men tilbake til journalistfavoritten Brack Obama. Hva var det han sa på The View?

Om amerikanere – svarte og hvite - sa han følgende: ”We are sort of a mongrel people. I mean, we're all kinds of mixed up … "That's actually true of white people as well, but we just know more about it."
Og hva er ”mongrel”? Wikipedia skriver: ” Among humans, mongrel and mongrelize are derogatory terms for the mixing of "races", known as miscegenation”.

Han sa også at “there's still a reptilian side of our brain that leads people to not trust others”. “Reptilian” betyr “slangeaktig”. Hvem han mente hadde ”a reptilian side of their brains” er ikke helt klart - kanskje var det de mange amerikanerne som ikke støtter hans politikk?

Dette er ikke første gang Obama har sagt noe pinlig. I fjor vår var han gjest hos Jay Leno på hans The Tonight Show, og der snakket han om hvor dårlig han var til å spille bowling – og Obama sa at knapt kunne stille i handicap-O L. Det ble en pinlig stillhet før den scenevante og proffe Leno glattet over den pinlige episoden.

Vi synes dette bare viser at Obama egentlig er helt annerledes enn man får inntrykk av når han står og leser en tale, og at han ikke er en god og klok mann som er velegnet som leder. Vi vil ikke si mer enn dette, vi lar hans ord tale for seg selv. Og noen forhåpning om å få en objektiv fremstilling av dette fra norske journalister - eller av Journogate - bør ingen ha.
.
.
.
.
http://theview.abc.go.com/about-view

http://my.auburnjournal.com/detail/155402.html

http://www.bvblackspin.com/2010/07/29/obama-on-the-view/

http://gawker.com/5176350/obamas-special-olympics-leno-gaffe

http://dailycaller.com/2010/07/21/liberal-journalists-suggest-government...

http://www.investors.com/NewsAndAnalysis/Article/541156/201007211852/The...

http://www.snopes.com/quotes/quayle.asp