Energi

Var det noen som virkelig trodde at beslutningen om å legge krafttilførselen til Bergensområdet i sjøkabel istedenfor i luftspenn ville løse problemene og stanse protestene? (Ja, vi vet at det som formelt er vedtatt kun er å utrede sjøkabel.)

Aftenposten i dag forteller at nå blir det protester og motstand der hvor sjøkabelen evt. skal opp av vannet.

Problemet er at folk flest gjerne vil bruke kraft, men de vil ikke ha kraftproduksjon. De vil bruke PCer, HDTVer, vaskemaskiner, friskluftanlegg, varmeovner, hårtørrere, brødristere, kjøkkenmaskiner, driller, osv., men de vil ikke ha kraftutbygging. De vil ha urørt natur samtidig som de vil ha et forbruk som innebærer at naturen berøres - i form av etablering av kraftverk og kraftlinjer.

De vil heller ikke ha atomkraft, som er den reneste og sikreste og minst forurensende type kraftproduksjon. En professor i energifysikk, Jon Samseth, kommer i siste nummer av Teknisk Ukeblad (datert 12/8) med følgende oppfordring: ”Bygg kjernekraft i Bergens-området”.
Vi slutter oss helt til dette. Det bør åpnes for bygging av kjernekraft, og det bør bygges ut kjernekraft i den grad som er tilstrekkelig for at nordmenn skal kunne få dekket sitt energibehov.

Vi i DLF er for velstand. Vi synes materiell velstand er en god ting. Velstand fører til renere omgivelser, sunnere liv, mer behagelige liv, større livslengde, mindre slit – kort sagt: velstand føre til bedre livskvalitet. Velstand forutsetter energiforbruk, og vi er villige til å godta den energiutbygging som er nødvendig. Som sagt, atomkraft er den type energiproduksjon som fører til minst inngrep på nature, videre vil atomkraft før til stabile energipriser – i motsetning til i dag hvor strømprisen avhenger av siste sesongs nedbør; lite nedbør gir høye priser.

Så vi sier et entusiastisk Ja til atomkraft.

Men det er ingen mulighet for at dette skal kunne bli gjennomført med det første Når folk flest er så ulogiske og lite rasjonelle som de er vil vi fortsatt ha et folkekrav om sikker og stabil og billig energi, samtidig som de vil ha uberørt natur.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10035408
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3766224.ece