Et totalt svik

Dette leser vi på forsiden av Aften i går: ”Politiet ber kvinner planlegge hjemturen. Ikke trygt å gå hjem alene. Politiet: Greit at kvinner skremmes litt. ”Min intensjon er å bidra til å forebygge voldtekt” sier Hanne Kristin Rohde i oslopolitiet. I år er gjerningsmenn tatt i [kun] 3 av 12 overfallsvoldtekter”.

Dette er intet annet enn et totalt svik mot landets innbyggere, og mot oslokvinner spesielt.

Alle burde kunne gå trygt hjem når som helst på døgnet. Og dersom dette ikke er mulig, dvs. dersom det forekommer mye kriminalitet, burde politiet sette inn de ressurser som er nødvendige for å stoppe den umiddelbart.

Dessverre kommer ikke dette til å skje. Det som Aften påpeker har vært omtalt med jevne mellomrom i lang tid, i mange mange år. Og intet blir gjort, kriminaliteten bare øker og øker. Dette skjer til tross for at det blir flere politifolk, og til tross for at politiet får større ressurser og flere mannskaper.

Hvorfor er det da forsatt utrygt å gå hjem om kvelden? Det er fordi politiet brukes til mye annet enn å bekjempe reell kriminalitet, det er fordi man setter politifolk til å ta stanse ting som ikke burde vært ulovlige.

Av ting som politiet skal prioritere er kamp mot prostitusjon, kamp mot pengespill, kamp mot narkotika, kamp mot smugling, kamp mot folk som arbeider på andre betingelser enn det politikerne liker (og som staten derved har bestemt), osv.

Alle disse tingene burde ikke vært definert som kriminalitet; alle burde hatt anledning til å holde på med det så mye de måtte ønske. Men når slike ting, ting hvor enkelte individer velger å gjøre noe som muligens kan skade dem selv, er definert som kriminalitet, fører dette til at politiet får seg pålagt så mange oppgaver at de prioritere. Og da prioriterer de naturlig nok det som er enkelt og spennende å holde på med, og de prioriterer ikke grundig politiarbeid som har som mål å ta personer som begå reell kriminalitet.

Dessverre er det ikke bare politikere som ønsker at det skal være slik, politikerne gjør vare det folk flest ønsker, og derfor gjør politiet bare det som folk flest ønsker. Siden folk flest ønsker at et stort antall handlinger - bruk av narkotika, kjøp av sex, pokerspill om penger, å ta med seg hva man måtte ønske over grensen, å jobbe på andre betingelser en staten har bestemt – så lenge folk flest ønsker at slike ting skal være definert som kriminalitet og derfor være oppgaver for politiet, vil det være slik at kvinner ikke kan gå trygt hjem alene.

Videre mener faktisk folk flest at det er umenneskelig å sette kriminelle i fengsel (i hvert fall å la dem sitte lenge i fengsel), og de mener også at å bli utsatt for kriminalitet er noe vi bare må regne med.

Dessverre er DLF det eneste partiet som mener noe annet. DLF er det eneste partiet som vil gjøre noe som monner på dette området. DLF mener at kun ting som innebærer initiering av tvang overfor andre skal defineres som kriminalitet, dvs. at kun tyveri, ran, overfall, kidnapping, svindel, voldtekt, drap, etc. skal defineres som kriminalitet. Altså skal ikke pengespill, prostitusjon, smugling svart arbeid, etc. defineres som kriminalitet. Videre er vi absolutt for at personer som utfører reell kriminalitet skal idømmes strenge dvs. lange fengselsstraffer.
Men så lenge vi er det eneste partiet som mener dette så vil de problemene Aften skrev om i går bare fortsette og fortsette i årene fremover.

Vi vil også ha sagt at den politikken som føres er et totalt svik overfor de som rammes av kriminalitet, og mot de mange som får en redusert livskvalitet fordi de er redde for å gjøre ting som er hat naturlige, men som de ikke våger å gjøre fordi kriminelle går løse og fordi politiet er på jakt etter menn som spiller poker om penger.